(1)
Дядюх-Богатько, Н. Дизайн елементів міського простору в контексті переосмислення виховної функції проєктної діяльності. Demìurg: ìdeï, tehnol., perspekt. dizajn. 2021, 4, 36-44.