Дядюх-Богатько, Н. (2021). Дизайн елементів міського простору в контексті переосмислення виховної функції проєктної діяльності. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 4(1), 36–44. https://doi.org/10.31866/2617-7951.4.1.2021.236118