Дядюх-Богатько, Н. (2021) «Дизайн елементів міського простору в контексті переосмислення виховної функції проєктної діяльності», Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 4(1), с. 36–44. doi: 10.31866/2617-7951.4.1.2021.236118.