[1]
Н. Дядюх-Богатько, «Дизайн елементів міського простору в контексті переосмислення виховної функції проєктної діяльності», Demìurg: ìdeï, tehnol., perspekt. dizajn., вип. 4, вип. 1, с. 36–44, Лип 2021.