Дядюх-Богатько, Н. «Дизайн елементів міського простору в контексті переосмислення виховної функції проєктної діяльності». Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, вип. 4, вип. 1, Липень 2021, с. 36-44, doi:10.31866/2617-7951.4.1.2021.236118.