Редакційний штат

Головний редактор

Ігор Бондар, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: bondar_i.s.2018@i.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Відповідальний секретар

Наталя Удріс-Бородавко, кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: udris.nata@ukr.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Редакційна колегія

Ліліана Вежбовська, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: lilianavezhbovska@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Google Scholar

Тетяна Божко, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: bozfhko_to@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Андрій Будник, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: budnik_andriy@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Google Scholar

Ірина Бондаренко, кандидат архітектури, професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (Україна)
e-mail: bondirra@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID | Google Scholar

Вадим Абизов, доктор архітектури, професор, Київський національний університет технологій і дизайну, (Україна)
e-mail: vabyzov@tu.kielce.pl
ORCID ID | Scopus Author ID

Ірина Швець, кандидат біологічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: iradesign@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Ілля Родов, доктор мистецтвознавства, Університет імені Бар-Ілана, (Ізраїль)
e-mail: ilia.rodov@biu.ac.il
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Аннелі Рандла, доцент, старший науковий співробітник, Естонська академія мистецтв (Естонія)
e-mail: anneli.randla@artun.ee
ORCID ID | Scopus Author ID