Редакційний штат

Головний редактор

Ігор Бондар, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: bondar_i.s.2018@i.ua
ORCID ID | Scopus Author ID

Відповідальний секретар

Наталя Удріс-Бородавко, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: udris.nata@ukr.com
ORCID ID

Редакційна колегія

Вадим Абизов, Київський національний університет технологій і дизайну, (Україна)
e-mail: vabyzov@tu.kielce.pl
ORCID ID | Scopus Author ID

Віталій Жердєв, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, (Україна)
e-mail: vzherdyev@hotmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID | Web of Science ResearcherID

Ірина Бондаренко, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, (Україна)
e-mail: bondirra@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID

Наталія Ржевська, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (Україна)
e-mail: zolotysya@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID

Катерина Юдова-Романова, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: iudovakateryna@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID

Ілля Родов, Університет імені Бар-Ілана, (Ізраїль)
e-mail: ilia.rodov@biu.ac.il
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID