DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.146814

Рисунок у підготовці студентів – майбутніх графічних дизайнерів

Svitlana Lopukhova

Анотація


Мета роботи – окреслити фахово-педагогічні принципи оптимальної і найбільш результативної методики викладання фундаментальної академічної дисципліни «Рисунок» в сучасних умовах, визначити співвідношення між традиціями «універсальної» академічної школи та інноваціями у навчальному процесі. Методологія дослідження полягає в пошуку нових форм викладання академічного рисунка – поєднанні класичного методу ретельного студіювання натури з метою оволодіння головними принципами відтворення тривимірного зображення на площині і методу творчого експерименту, суттю якого є інтеграція фундаментальних художніх дисциплін і застосування новітнього технологічного інструментарію для практичного втілення образів. Наукова новизна роботи полягає у розширенні уявлень про організацію конструктивного підходу до викладання рисунка і шляхи особистого розвитку фахівця. Висновки. Доведено значимість рисунку в дизайнерській освіті в умовах бурхливого розвитку цифрових технологій, визначено співвідношення між традиціями академічної школи і новими досягненнями у сфері дизайну, розкрито сутність запропонованої методики і окреслено завдання педагога.

Ключові слова


фундаментальний; викладання; традиція; методика; рисунок

Повний текст:

PDF

Посилання


Danylenko, V. (2002). Dyzain [Design]. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts [in Ukrainian].

Droste, M. (2008). Bauhauz [Bauhaus]. (Yu. Kotova, Trans.). Moscow: Art-Rodnіk [in Russian].

Horelov, M.V. (2006). Risunok kak instrument proektnogo myshlenija (na primere MGHPU im. S. G. Stroganova) [Drawing as an instrument of project thinking (on the example of MSAIS named after. S.Stroganov)]. (Extended abstract of candidate’s thesis). State Art and Industrial University. S.G. Stroganova,Moscow [in Russian].

Khan-Mahomedov, S.O. (1995). VHUTEMAS [VHUTЕMAS]. (Book 1). Moscow: Ladya [in Russian].

Martynyuk, S.L. (2014). Rysunok u pidhotovtsi fakhivtsiv hrafichnoho dyzainu [Drawing in the training of graphic design specialists]. Retrieved from http://art-kipdm.if.ua/2014/12/19/1035/ [in Ukrainian].

Nussbaum, M. (2014). Ne radi pribyili: zachem demokratii nuzhnyi gumanitarnyie nauki[Not for profit: why democracy needs the humanities]. (M. Bendet, Trans.). Moscow: Publishing House of Higher School of Economics [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горелов, М.В. (2006). Рисунок как инструмент проектного мышления (на примере МГХПУ им. С. Г. Строганова). (Автореф. дис. канд. искусствоведения). Государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова, Москва.

Даниленко, В.Я. (2002). Дизайн. Харків: ХДАДМ.

Дросте, М. (2008). Баухауз. (Ю. Котова, пер.). Москва: Арт-Родник.

Мартинюк, С.Л. (2014). Рисунок у підготовці фахівців графічного дизайну. Львів, 2014. Взято з URL: http://art-kipdm.if.ua/2014/12/19/1035/

Нуссбаум, М. (2014). Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки. (М. Бендет, пер.). Москва : Изд. дом ВШЭ, 2014.

Хан-Магомедов, С.О. (1995). ВХУТЕМАС. (Кн. 1). Москва: Ладья.

Copyright (c) 2018 Світлана Лопухова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |