DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.146815

Серії та системні лінії в дизайні пакувальної продукції

Tatyana Bozhko

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати наявність сутнісних відмінностей  у завданнях на проектування серійної пакувальної продукції та системних ліній пакувань, а також чітко визначити  розбіжності між цими двома термінами. Методологія дослідження. У дослідженні застосовано метод комплексного аналізу, за допомогою якого з’ясовано та розглянуто всю сукупність показників, що впливає на ефективність функціонування професійних засобів графічного дизайну як специфічної системи. Наукова новизна полягає у виявленні відмінностей між серіями та системними лініями пакувальної продукції та обумовленими цими термінами завданнями на проектування. Встановлено, що серія пакувальної продукції  уособлює достатньо жорстко задану систему, в якій формоутворення, композиційні схеми  та образно-стильові характеристики елементів графічної ідентифікації повинні бути тотожними. Натомість термін «системна лінія» свідчить про наявність більшої варіативності у формоутвореннях пакувальних конструкцій та композиційних схемах взаємодії комунікативних елементів з пакувальними об’ємами. Разом з тим, у системних лініях більш жорстко виявляються вимоги до кольорокодування та обмежується кількість комунікативних елементів, що зводяться до шрифтових блоків та графічних елементів ідентифікації торгової марки. Висновки. Завдання на проектування асортиментного ряду пакувальної продукції передбачають фахове використання засобів графічного дизайну як специфічної системи. Важливими складниками такої системи, що перебирають на себе комунікативну функцію, є формоутворення пакувань, композиційні схеми взаємодії модульно-конструктивних та комунікативних елементів пакувальної продукції, образно-стильові характеристики елементів графічної ідентифікації та кольорографічне кодування. З дослідження вочевиднюється вплив і значення кожного з структурних компонентів, що були детально розглянуті за допомогою комплексного аналізу. Окремо виділено значення формовиявлення асортиментного ряду пакувальної продукції, що уособлює собою специфічний візуальних текст – інформацію, що дозволяє простежити функціональне призначення пакувань і наявність спільних та відмінних рис.

Ключові слова


комунікативні елементи; формовиявлення пакувальних конструкцій; візуальний текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Chernevich, E. (1975). Issledovanie jazyka graficheskogo dizajna [Study of the language of graphic design]. (Extended abstract of candidate’s thesis). All-Russian Research Institute of Technical Aesthetics, Moscow [in Russian].

Fedko, V. (2018). Tovarnaja politika organizacii [Commodity policy of the organization]. St. Petersburg: Piter [in Russian].

Naumov, V. (2004). Assortimentno-cenovaja politika: suwnost i soderzhanie [Assortment-price policy: essence and content]. Retrieved from https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000683 [in Russian].

Yatzuk, O., & Romanycheva, E. (2001). Kompyuternyie tehnologii v dizayne. Effektivnaya reklama [Computer technologies in design. Effective advertising].St.Petersburg: BKhV-Petersburg [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Наумов, В. (2004). Ассортиментно-ценовая политика: сущность и содержание. Санкт-Петербург. Взято из https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000683.

Федько, В. (2018). Товарная политика организации. Санкт-Петербург: Питер.

Черневич, Е.В. (1975). Исследование языка графического дизайна. (Диссертация кандидата искусствоведения). Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. Москва.

Яцюк, О., & Романычева, Э. (2001). Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург.

Copyright (c) 2018 Тетяна Божко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |