DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.146816

Взаємодія молодіжних субкультур і сучасної моди

Maryna Voronina

Анотація


Мета дослідження – аналіз особливостей соціокультурних феноменів сучасної моди і молодіжних субкультур, а також визначення варіантів їх взаємодії. Методи дослідження. Враховуючи прикладний характер представленої роботи, окрім теоретичного аналізу інформаційних джерел і систематизації складових елементів провідних об’єктів та стандартів сучасної моди і молодіжних субкультур, було проведено концептуалізацію розмежування негативного змісту й позитивного потенціалу розглянутих феноменів. Наукова новизна дослідження полягає у визначені варіантів взаємодії молодіжних субкультур і сучасної моди та розкритті напрямів використання отриманих результатів у системі фахової підготовки майбутніх дизайнерів одягу. Висновки. Процеси появи і функціонування категорій «мода» та «молодіжні субкультури» підпорядковані практично однаковим принципам. Головним принципом є прагнення виокремитися з натовпу з метою привертання уваги до власної особистості. Іншим спільним важливим моментом для учасників обох процесів є бажання знайти однодумців. Така можливість зовнішнього об’єднання реалізується за рахунок використання системи конкретних об’єктів та стандартів, які, у свою чергу, продиктовані певними авторитетними референтами (ініціаторами молодіжного руху чи провідними модельєрами). Третім об’єднуючим моментом виступають показники чисельності й масовості (які, власне, і визначають рівень «успішності» аналізованих категорій). Серед варіантів взаємодії між модою та молодіжними субкультурами можна абсолютно впевнено визначити такі: вплив, запозичення, обмін, наслідування та поширення. Розкриття цих варіантів зможе додати в освітні та просвітницькі програми нові переконливі аргументи щодо розмежування негативного змісту й позитивного потенціалу розглядуваних феноменів. Імідж модної особи і представників молодіжних субкультур мають дуже тісний зв’язок, будуються за спільними законами, проходять ідентичні цикли розвитку та трансформації, тому для їх реклами і розповсюдження використовують аналогічні методи і засоби.

Ключові слова


мода; молодіжні субкультури; морально-естетичні норми; загальнолюдські цінності; костюмний образ; стиль життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Bashkatov, I. (2000). Psihologija neformalnyh podrostkovo-molodezhnyh grupp [Psychology of informal adolescent-youth groups]. Moscow: Ynformpechat [in Russian].

Beljaev, A. (Red.). (1989). Jestetika [Aesthetics]. Moscow: Politizdat [in Russian].

Dobrotvorskij, S.N. (Red.) (1990). Molodezhnaja kultura: molodezh i problemy sovremennoj hudozhestvennoj kultury [Youth culture: youth and problems of modern art culture]. Leningrad: LGITMIK [in Russian].

Fuks, JE. (1994). Illjustrirovannaja istorija nravov. Burzhuaznyj vek [An illustrated history of manners. The bourgeois age]. Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Gofman, A. (1999). Moda i ljudi. Novaja teorija mody i modnogo povedenija [Fashion and people. The new theory of fashion and fashionable behavior]. Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Gromov, D. (2012). Osnovnye parametry i zakonomernosti formirovanija molodezhnyh subkultur [Basic parameters and conformities to law of forming of youth subcultures]. Retrieved from https://postnauka.ru/longreads/2491 [in Russian].

Hebdige, D. (1981). Subculture: The meaning of style. London; New York: Routledge, (New Accents) [in English].

Hyddens, E. (1992). Stratifikacija i klassovaja struktura [Stratification and class structure]. Sociologicheskie issledovanija, 9, 112-123 [in Russian].

Kon, Y. (1988). Sociologija molodezhi [Sociology of youth]. In D. M. Gvishiani (Red.), Kratkij slovar po sociologii [Concise Dictionary of Sociology]. Moscow: Politizdat [in Russian].

Kozlova, A.G., & Gavrilova, M.S. (Red.) (2001). Molodezhnaja kultura i cennosti budushchego [Youth culture and values of the future]. St.Petersbug: Institut sociologii RAN [in Russian].

Latysheva, T. (2011). Fenomen molodezhnoj subkultury: suwnost, tipy [The phenomenon of youth subculture: the essence, types]. Sociologicheskie issledovanija, 6, 93-101 [in Russian].

Levikova, S. (2004). Molodezhnaja subkultura [Youth Subculture]. Moscow: Akademija [in Russian].

Molodezhnye subkultury, spisok, a takzhe kartinki, fotografii [Youth subcultures, list, as well as pictures, photos]. Retrieved from http://alt-sector.net/subkultury.htm [in Russian].

Pirson-Smit, JE. (2008-2009). «Goty», «Lolity», «darty vejdery» i korobka s maskaradnymi kostjumami: issledovanie fenomena kospleja v JUgo-Vostochnoj Azii ["Goths", "Lolita", "Darths waders" and a box with fancy dresses: a study of the cosplay phenomenon in Southeast Asia]. Teorija mody, 10 [in Russian].

Sarkitov, N. (1990). Subkultura [Subculture]. In V. I. Kuraev (Red.), Sovremennaja zapadnaja sociologija [Modern Western Sociology] (pp. 336-337). Moscow: Znanye [in Russian].

Shchepanskaja, T. (2004). Sistema: teksty i tradicii subkultury [System: texts and traditions of subculture]. Moscow: OGI (Obedinennoe Gumanitarnoe Izdatelstvo) [in Russian].

Shuman, G., & Skott, ZH. (1992). Kollektivnaja pamjat pokolenij [The collective memory of generations]. Sociologicheskie issledovanija, 2 [in Russian].

Sikevich, Z. (1990). Molodezhnaja kultura: za i protiv [Youth Culture: Pros and Cons]. Moscow: Znanye [in Russian].

Smelzer, N.Dzh. (1990). Sociologija. [Sociology]. Sociologicheskie issledovanija, 12 [in Russian].

Terni, D. (2008-2009). Vzgljad skvoz kameru slezhenija: antisocialnyj trikotazh i «jeti zhutkie tipy v kapjushonah» [Looking through the security camera: antisocial knitwear and these terrible types in the hoods]. Teorija mody, 10 [in Russian].

Ziaziun, I., Zakovych, M., & Semashko, V. (2007). Kulturolohiia: ukrainska ta zarubizhna kultura [Culturology: Ukrainian and foreign culture]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Башкатов, И. (2000). Психология неформальных подростково-молодежных групп. Москва: Информпечать.

Беляев, А. (Ред.). (1989). Эстетика. Москва: Политиздат.

Гидденс, Э. (1992). Стратификация и классовая структура. Социологические исследования, 9, 112-123.

Гофман, А. (1999). Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Москва: Искусство.

Громов, Д. (2012). Основные параметры и закономерности формирования молодежных субкультур. Взято из https://postnauka.ru/longreads/2491.

Добротворский, С.Н. (Ред.) (1990) Молодежная культура: молодежь и проблемы современной художественной культуры. Ленинград: ЛГИТМИК.

Зязюн, І., Закович, М., & Семашко, В. (2007). Культурологія: українська та зарубіжна культура. Київ: Знання. Взято з http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-88.html.

Козлова, А.Г., & Гаврилова, М.С. (Ред.) (2001). Молодежная культура и ценности будущего. Санкт-Петербург: Институт социологии РАН.

Кон, И. (1988). Социология молодежи. В Д. М. Гвишиани (Ред.). Краткий словарь по социологии (с. 253-354). Москва: Политиздат.

Латышева, Т. (2010). Феномен молодежной субкультуры: сущность, типы.  Социологические исследования, 6, 93-101.

Левикова, С. (2004). Молодежная субкультура. Москва: Академия.

Молодежные субкультуры, список, а также картинки, фотографии. (2018). Взято из http://alt-sector.net/subkultury.htm.

Пирсон-Смит, Э. (2008-2009). «Готы», «Лолиты», «дарты вейдеры» и коробка с маскарадными костюмами: исследование феномена косплея в Юго-Восточной Азии. Теория моды, 10.

Саркитов, Н. (1990). Субкультура. В В. И. Кураев (Ред.) Современная западная социология (с. 336-337). Москва: Политиздат.

Сикевич, З. (1990). Молодежная культура: за и против. Москва: Знание.

Смелзер, Н.Дж. (1990). Социология. Социологические исследования, 12.

Терни, Д. (2008-2009). Взгляд сквозь камеру слежения: антисоциальный трикотаж и «эти жуткие типы в капюшонах». Теория моды, 10.

Фукс, Э. (1994). Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. Москва: Искусство.

Шуман, Г., & Скотт, Ж. (1992). Коллективная память поколений. Социологические исследования, 2, 47-60.

Щепанская, Т. (2004). Система: тексты и традиции субкультуры. Москва: ОГИ (Объединенное Гуманитарное Издательство). Взято из https://www.twirpx.com/file/725354/.

Hebdige, D. (1981). Subculture: The meaning of style. London; New York: Routledge.

Copyright (c) 2018 Марина Вороніна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |