DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.146827

До проблеми визначення національних форм українського образотворчого мистецтва: дослідження іконопису козацької доби в працях науковців початку XX століття

Iryna Udris

Анотація


Мета дослідження. В сучасній вітчизняній науці про мистецтво потребує ґрунтовного науково-теоретичного висвітлення й узагальнення проблема формування системних знань щодо національних форм нашої образотворчості, в тому числі – сакрального живопису як провідного напрямку розвитку українського мистецтва на різних етапах його історії та важливої складової формування наукового мистецтвознавства. Статтю присвячено висвітленню процесу становлення концепції еволюції національних форм українського іконопису козацької доби в працях фахівців початку ХХ ст. Методологія дослідження базується на комплексному історико-культурному підході, системному методі, синхроністичному аналізі публікацій одного часового проміжку, структурному аналізі. Означена методологія дозволяє розглянути питання поетапного формування наукових поглядів щодо національних особливостей і напрямку еволюції українського іконопису названого періоду  в контексті розвитку європейського стилю бароко як цілісної концепції. Наукова новизна результатів полягає у виявленні процесу формування об’єктивних уявлень про формально-змістові ознаки, відмінні риси й високий художній рівень пам’яток  українського іконопису окресленої доби на основі аналізу праць  провідних фахівців початку ХХ ст. Висновки. Українська наука про мистецтво початку ХХ ст. досягла беззаперечних успіхів у дослідженні національних форм вітчизняного іконопису ХVІ–ХVІІІ ст. як періоду його найвищого розквіту. Розглянутий матеріал засвідчує високий фаховий рівень формування обґрунтованої наукової концепції національної неповторності українського іконопису як самостійної складової європейського художнього процесу означеної доби.


Ключові слова


ікона; іконографія; символіка; національні форми; візантійська традиція; гравюра; європейські зразки

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonovych, D. (1914). Ukrainskyi variiant staroi toskanskoi kompozytsii [Ukrainian version of the old Tuscan composition]. Siaivo, 1, 7–10 [in Ukrainian].

Ernst, F. (1919). Ukrainske mystetstvo XVII-XVIII vikiv [Ukrainian art of the XVII - XVIII centuries]. Kyiv: Krynytsia [in Ukrainian].

Istomin, M. (1901). Obuchenie zhivopisi v Kievo-Pecherskoy Lavre [Teaching painting in Kiev-Pechersk Lavra]. Iskusstvo i hudozhestvennaya promyishlennost, 9/10, 293-310 [in Russian].

Istomin, M. (1902a). Glavneyshie chertyi ikonografii na Volyini v XVI-XVII vekah [The main features of the iconography in Volyn in the XVI-XVII centuries]. In Trudyi XI Arheologicheskogo s'ezda v Kieve 1899 goda [Proceedings of the XI Archaeological Congress in Kiev, 1899] (Vol. 2, pp. 97). Moscow [in Russian].

Istomin, M. (1902b). Freski XVII-XVIII vekov v hramah i kostelah yugo-zapadnoy Rossii [Frescoes of the XVII-XVIII centuries in temples and churches of southwestern Russia]. In Trudyi XI Arheologicheskogo s'ezda v Kieve 1899 goda [Proceedings of the XI Archaeological Congress in Kiev, 1899] (Vol. 2, pp. 61-63). Moscow [in Russian].

Kuzmin, E. (1914). Ukrainskaya zhivopis XVII stoletiya [Ukrainian painting of the XVII century]. In I. Grabar (Red.), Istoriya russkogo iskusstva [History of Russian Art] (Vol. 6, pp. 455-482). Moscow [in Russian].

Paliienko, M. (2005). «Kyevskaia staryna» (1882-1906): Systematychnyi pokazhchyk zmistu zhurnalu [«Kiev old» (1882-1906): A systematic show for the magazine]. Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Petrov, N. (1886). Kollektsii drevnih vostochnyih ikon i obrazchikov drevney knizhnoy zhivopisi, zaveschannyie preosvyaschennyim Porfiriem Uspenskim Tserkovno-arheologicheskomu muzeyu pri Kievskoy duhovnoy akademii [Collections of ancient oriental icons and specimens of ancient book painting, bequeathed by the blessed Porfiry of the Assumption Church Archaeological Museum at the Kiev Theological Academy]. Trudyi Kievskoy Duhovnoy Akademii, 9/10, 163-177, 294-320 [in Russian].

Petrov, N. (1912). Kollektsiya sinayskih i afonskih ikon preosvyaschennogo Porfiriya Uspenskogo [Collection of Sinai and Athos icons of the Most Reverend Porfiry Uspensky]. V Albom dostoprimechatelnostey tserkovno-arheologicheskogo muzeya pri Kievskoy duhovnoy akademii [Album of Sights of the Church-Archaeological Museum at the Kiev Theological Academy] (Issue 1). Kyiv: Tipografiya Shkolyi pechatnogo dela [in Russian].

Petrov, N. (1913a). Sorokinsko-Filaretovskaya kollektsiya russkih ikon raznyih poshibov ili pisem [Sorokinsko-Filaret collection of Russian icons of various mistakes or letters]. V Albom dostoprimechatelnostey tserkovno-arheologicheskogo muzeya pri Kievskoy duhovnoy akademii [Album of Sights of the Church-Archaeological Museum at the Kiev Theological Academy] (Issue 2). Kyiv: Tipografiya Shkolyi pechatnogo dela [in Russian].

Petrov, N. (1913b). Yuzhno-russkie ikonyi [South Russian Icons]. V Albom dostoprimechatelnostey tserkovno-arheologicheskogo muzeya pri Kievskoy duhovnoy akademii [Album of Sights of the Church-Archaeological Museum at the Kiev Theological Academy] (Issue 3). Kyiv: Tipografiya Shkolyi pechatnogo dela [in Russian].

Petrov, N. (1913c). Yuzhno-russkie ikonyi [South Russian Icons]. Iskusstvo v Yuzhnoy Rossii, 11/12, 459-506 [in Russian].

Redin, E. (1902). Ikona «Nedremannoe oko». V Trudyi Harkovskogo Predvaritelnogo komiteta po ustroystvu XII Arheologicheskogo s'ezda [Proceedings of the Kharkiv Preliminary Committee on the organization of the XIIth Archeological Congress ] (Vol. 1, pp. 53-159, 344-347). Kharkiv [in Russian].

Sherotskiy, K. V. (1917). Kiev: Putevoditel s planom g. Kieva i 58 illyustratsiyami [Kiev: A guide with a plan of Kiev and 58 illustrations]. Kyiv: Foto-lito-tipografiya S. V. Kulzhenko [in Russian].

Shyrotskyi, K. (1915). Bilousivska tserkva: Z 10 maliunkamy [Belousov Church: With 10 drawings]. Odesa [in Ukrainian].

Shcherbakivskyi, D. (1921). Symvolika v ukrainskomu mystetstvi: Vynohradna loza [Symbols in the Ukrainian art: Grape Vine]. V Zbirnyk sektsii mystetstv Ukrainskoho naukovoho tovarystva [Collection of the art section of the Ukrainian Scientific Society] (Issue 1, pp. 56-74). Kyiv [in Ukrainian].

Yaremich, S. (1912). Ukrainskoe iskusstvo na vyistavke «Lomonosov i elizavetinskoe vremya» [Ukrainian art at the exhibition «Lomonosov and Elizabethan time»]. Iskusstvo: Zhivopis, grafika, hudozhestvennaya pechat, 7/8, 275-278 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонович, Д. (1914). Український варіянт старої тосканської композиції. Сяйво, 1, 7-10.

Ернст, Ф. (1919). Українське мистецтво XVIIXVIII віків. Київ: Криниця.

Истомин, М. (1901). Обучение живописи в Киево-Печерской Лавре. Искусство и художественная промышленность, 9/10, 293-310.

Истомин, М. (1902a).  Главнейшие черты иконографии на Волыни в ХVI – ХVII веках. В Труды XI Археологического съезда в Киеве 1899 года (Т. 2, с. 97). Москва.

Истомин, М. (1902b).  Фрески XVII – XVIII веков в храмах и костелах юго-западной России. В Труды ХI Археологического съезда в Киеве 1899 года (Т. 2, с. 61-63). Москва.

Кузьмин, Е. (1914). Украинская живопись XVII столетия. В И. Грабарь (Ред.), История русского искусства (Т. 6, с. 455-482). Москва.

Палієнко, М. (2005). «Киевская старина» (1882–1906): Систематичний покажчик змісту журналу. Київ: Темпора.

Петров, Н. (1886). Коллекции древних восточных икон и образчиков древней книжной живописи, завещанные преосвященным Порфирием Успенским Церковно-археологическому музею при Киевской духовной академии. Труды Киевской Духовной Академии, 9/10, 163-177, 294-320.

Петров, Н. (1912). Коллекция cинайских и афонских икон преосвященного Порфирия Успенского. В Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Киевской духовной академии (Вып. 1). Киев: Тип. Школы печатного дела.

Петров,  Н. (1913a). Сорокинско-Филаретовская коллекция русских икон разных пошибов или писем. В Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Киевской духовной академии (Вып. 2). Киев: Тип. Школы печатного дела.

Петров, Н. (1913b). Южно-русские иконы. В Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. (Вып. 3). Киев: Тип. Школы печатного дела.

Петров, Н. (1913c). Южно-русские иконы. Искусство в Южной России, 11/12, 459-506.

Редин, Е. (1902). Икона «Недреманное око». В Труды Харьковского Предварительного комитета по устройству ХІІ Археологического съезда (Т. 1, c. 53-159, 344-347). Харьков.

Шероцкий, К. В. (1917). Киев: Путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями. Киев: Фото-лито-типография С. В. Кульженко.

Широцький, К. (1915). Білоусівська церква: З 10 малюнками. Одеса.

Щербаківський, Д. (1921). Символіка в українському мистецтві: Виноградна лоза. В Збірник секції мистецтв Українського наукового товариства (Вип. 1, с. 56-74). Київ.

Яремич, С. (1912). Украинское искусство на выставке «Ломоносов и елизаветинское время». Искусство: Живопись, графика, художественная печать, 7/8, 275-278.

Copyright (c) 2018 Ірина Удріс

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |