DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.148144

Дуальна освіта у фешн-дизайні: проблеми і перспективи

Irene Hardabkhadze

Анотація


Мета дослідження. Стаття присвячена аналізу перспектив дуальної освіти як фактору модернізації сучасних університетів з конкретизацією особливостей її реалізації для підготовки фешн-дізайнерів нового покоління. Методи дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на системному підході до аналізу процесів трансформації екосистеми освіти. Також має місце порівняльна характеристика сильних і слабких сторін функціонування традиційних університетів та університетів, які були модернізовані у результаті введення до системи підготовки методів дуальної освіти, що, у свою чергу, реалізована на основі шестикомпонентної моделі рейтинг-оцінки бренду навчального закладу. Наукова новизна дослідження полягає в оцінці потенційних можливостей використання моделі дуальної освіти для напрямів підготовки, які вимагають суперпозиції формалізовано-алгоритмічного та образного мислення. Крім того, обґрунтовано доцільність використання дуальної форми освіти для підготовки фешн-дизайнерів нового покоління. Висновки. Охарактеризовані роль і місце дуальної форми освіти в архітектурі глобальної системи освіти майбутнього, показані перспективи розвитку дуальної системи освіти у галузі фешн-дизайну, сформульовано напрямки подальших досліджень підготовки фешн-дизайнерів у форматі дуальної освіти.

Ключові слова


традиційний університет; нові вимоги до компетенції дизайнерів; дистанційна освіта; аудиторний контакт «викладач-студент»; дуальна форма освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreitsiv, I. (2017). Shcho take dualna osvita i navishcho vona ukraintsiam [What is dual education and why it is for Ukrainians]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/ [in Ukrainian].

Barber, M., Donnelli, K., & Rizvi, S. (2014). Nakanune shoda laviny. Vysshee obrazovanie i grjaduwaja revoljucija [On the eve of the avalanche. Higher education and the coming revolution]. Retrieved from https://jsps.hse.ru/index.php/vo/article/download/5791/6304 [in Russian].

Dualnoe obrazovanie – innovatsionnaya tehnologiya obucheniy. (2017). [Dual education - innovative learning technology]. Retrieved from http://www.dut.edu.ua/ru/news-1-0-4044-dualnoe-obrazovanie---innovacionnaya-tehnologiya-obucheniya [in Russian].

Kudelya, N. (2017). Dualnoe obrazovanie v Germanii: plyusyi i minusyi [Dual education in Germany: the pros and cons]. Retrieved from http://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/9/269/8706/dualnoe-obrazovanie-v-germanii-pljusy-i-minusy [in Russian].

Luksha, P., & Peskov, D. (2013). Buduschee obrazovaniya: globalnaya povestka [Future of Education: A Global Agenda]. Retrieved from http://map.edu2035.org/attachments/7/a52816a4-8139-412c-809f-74ad18ca5292.pdf [in Russian].

Pulyaevskaya, A. (2016). Metodyi obucheniya i piramida Deyla [Teaching methods and pyramid Dale]. Retrieved from https://nitforyou.com/metodped/ [in Russian].

KFI Kiev Fashion Institute. Fashion obrazovanie ot liderov industrii [Fashion education from industry leaders]. Retrieved from http://kievfashioninstitute.com [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрейців, І. (2017). Що таке дуальна освіта і навіщо вона українцям. Взято з https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/.

Барбер, М.,  Доннелли, К., &  Ризви, С. (2014).  Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция. Взято из https://jsps.hse.ru/index.php/vo/article/download/5791/6304.

Дуальное образование – инновационная технология обучения. (2017) Взято из http://www.dut.edu.ua/ru/news-1-0-4044-dualnoe-obrazovanie---innovacionnaya-tehnologiya-obucheniya.

Куделя, Н. (2017). Дуальное образование в Германии: плюсы и минусы. Взято из http://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/9/269/8706/dualnoe-obrazovanie-v-germanii-pljusy-i-minusy.

Лукша, П., & Песков, Д. (2013). Будущее образования: глобальная повестка. Взято из http://map.edu2035.org/attachments/7/a52816a4-8139-412c-809f-74ad18ca5292.pdf.

Пуляевская, А. (2016). Методы обучения и пирамида Дейла. Взято из https://nitforyou.com/metodped/.

KFI Kiev Fashion Institute. Fashion образование от лидеров индустрии. Взято из http://kievfashioninstitute.com.
Copyright (c) 2018 Ірина Гардабхадзе

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |