DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.2018.154788

Мистецтво бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х рр. Відродження експерименту

Volodymyr Petrashyk

Анотація


Мета дослідження – висвітлити тенденцію творчості художника-бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х років. Проаналізувати художньо-стилістичні твори митця цього періоду, виявити аспекти відродженння ідей бойчукізму в цей час. Методологія дослідження. Використано методи історичного і мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна. Вперше введено до наукового обігу факти з життя і творчості бойчукіста Онуфрія Бізюкова, проаналізовані полотна художника 1960-х років, виявлено схильність до експерименту у ракурсі ідей бойчукізму. Висновки. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що О. Бізюков застосовував прийоми посткубізму, експериментував з площиною та кольором у період 1960-х років. У творах художник звертає особливу увагу на композицію, конструкцію, ритміку, форму та їх відповідність до змісту. Найважливіше те, що митець зумів зберегти, розвинути і передати традиції школи Михайла Бойчука для майбутніх поколінь у другій половині ХХ століття.


Ключові слова


бойчукізм; експеримент; площинність; конструктивне рішення; натюрморт; посткубізм; психологічний етюд; декоративність форми; фактурність; геометризація; пейзаж; ню

Повний текст:

PDF

Посилання


Biziukov, O. (n. d.). Korotka avtobiohrafiia [Rukopys] [Short autobiography [Manuscript]]. Arkhiv S. Bilokonia [in Ukrainian].

Protas, M. (1997). Sakralna enerhiia koloru yak status samosvidomosti mysttsia [Sacred energy of colour as the status of the artist’s self-consciousness]. Obrazotvorche mystetstvo, 1, 73-75 [in Ukrainian].

Razinkina, O. (2002). …Kolir zdatnyi hovoryty sam” [...The colour can speak”]. Obrazotvorche mystetstvo, 2, 24 [in Ukrainian].

Stenohramy zasidan SKh URSR shchodo obhovorennia robit Biziukova ta vystavky yoho tvoriv [The transcripts of the meetings of the USSR UA concerning the discussion of Bizyukov’s works and exhibitions of his works] (n. d.). (Fund 634, Inventory 1, File 14). Central State Archive Museum of Literature and Art of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Volodymyrova, V. (2017). Shkola Mykhaila Boichuka [School of Mykhailo Boychuk]. Retrieved from http://zv.zp.ua/articles/1032-SHkola-Mihayla-Boychuka.html [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Володимир Петрашик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |