Тенденції застосування геометричних орнаментів у проектах графічного дизайну в Україні ХХІ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.1.2019.170357

Ключові слова:

геометричні орнаменти, способи трансформації орнаментики, сучасні проекти графічного дизайну

Анотація

Актуальність даної публікації пов’язана з визначенням вектору становлення моделей розвитку графічного дизайну у різних країнах та виокремленням тих елементів візуальної культури, що сприяють етнічній ідентифікації. Одним з таких елементів, безумовно, є український геометричний орнамент, автентично присутній у багатьох різновидах українського декоративно-прикладного мистецтва, таких як вишивка, ткацтво, килимарство та писанкарство.
Мета – визначення наявних тенденцій застосування геометричних орнаментів як ідентифікаторів національної культури та самобутності української нації. Методологія дослідження: в досліджені впроваджено метод комплексного аналізу. Наукова новизна полягає у виявленні тенденцій застосування геометричних орнаментів у сучасних проектах графічного дизайну та встановленні способів трансформації української геометричної орнаментики. Встановлено, що в царині айдентики геометричні елементи орнаментів, втрачаючи зв’язок з традиційними технологіями втілення, найбільше піддаються візуальним трансформаціям, а саме: переходу у виключно лінійну графіку, використанню ефектів контрформи та пікселізації. Втім у царині знакоутворення знакові елементи геометричних орнаментів часто набувають багатства забарвлення або підпорядковуються за колористичними характеристиками літерно-шрифтовим елементам (логотипам). В плакатах та постерах використовується цілісний ряд геометричного орнаменту як в одноколірному, так і у двоколірному (червоне й чорне) варіанті виконання. В інших носіях рекламно-графічної продукції, як-то пакування та рекламні буклети, частіше зустрічається одноколірне або монохромне втілення орнаментальної стрічки, яка є своєрідним маркером національної культури й національних традицій. Висновки: В ході дослідження було з’ясовано, що геометричні орнаменти та їх окремі елементи застосовуються у широкому спектрі продукції графічного дизайну. Відзначено, що більша частина таких елементів припадає на царину знакоутворення, айдентики та плакатів і постерів, і значно менша використовується в пакувальній та друкованій рекламній продукції. Проектування сучасної рекламно-графічної продукції все ще недостатньо використовує потенціал знакових елементів українських геометричних орнаментів. У ході дослідження також з’ясувалося, що графічні дизайнери у своїх проектах майже не використовують мотиви та композиційні угрупування з писанкарства України.

Біографії авторів

Tetiana Bozhko, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну

Oleksii Chystikov, Київський національний університет культури і мистецтв

Асистент кафедри графічного дизайну

Посилання

Karpenko, O. (2008). Vykorystannia heometrychnykh znakiv-symvoliv u narodnomu dekoratyvnomu ta klasychnomu avanhardnomu mystetstvi [The use of geometric symbols in folk decorative and classical avant-garde art]. Mystetstvoznavstvo Ukrainy, 9, 45-59 [in Ukrainian].

Konovalova, O.V. (2012). Motyvy ukrainskoi narodnoi ornamentyky yak skladova znakovoi systemy natsionalnoho hrafichnoho dyzainu [Motives of the Ukrainian folk ornamentation as a component of a sign system of national graphic design]. Suchasni stratehii universytetskoi osvity: yakisnyi vymir, 13, 618-622 [in Ukrainian].

Korol, A.M. (2013). Metodyka transformatsii etnichnykh zobrazhuvalnykh motyviv u hrafichnomu dyzaini [The method of transformation of ethnic pictorial motifs in graphic design] (pp. 56-60). Poltava: Vydavnytstvo PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Korolievskyi, V.M. (2011). Etnichni motyvy u suchasnomu ukrainskomu plakati [Ethnic motives in a modern Ukrainian poster]. Visnyk KhDADM, 2, 116-118 [in Ukrainian].

Lolina, N.A. (2015). Tradytsiina ukrainska pysanka: heneza ta osoblyvosti heometrychnoho ornament [Traditional Ukrainian Easter egg: genesis and peculiarities of geometric ornamentation]. Kyiv [in Ukrainian].

Paslavska, L.O. (2014). Tradytsiina symvolika i ornamentyka u suchasnii etnodyzainerskii osviti [Traditional symbolism and ornamentation in modern ethno-design education]. Mystetstvoznavchi zapysky, 26, 241-249 [in Ukrainian].

Selivachov, M.R. (2005). Leksykon ukrainskoi ornamentyky [Lexicon of Ukrainian ornamentation]. Kyiv: ANT [in Ukrainian].

Soldatenko, D.A. (2014). Suchasni tendentsii v rozrobtsi firmovoho styliu ta reklamnykh povidomlen iz vykorystanniam etnichnykh form [Contemporary trends in the development of corporate identity and promotional messages using ethnic forms]. Tekhnolohii ta dyzain, 2, 48-52 [in Ukrainian].

Trynozhenko, L.S. (2010). Natsionalni motyvy suchasnoho hrafichnoho dyzainu v Ukraini yak zasib vizualnoi identyfikatsii [National motifs of modern graphic design in Ukraine as a means of visual identification]. Lvivska politekhnika, 7, 188-191 [in Ukrainian].

Yanishevska, N.S. (2017). Heometrychnyi ornament v obrazno-plastychnii movi ukrainskoho mystetstva 1910-1930 rr. (Kulturolohichnyi aspekt) [Geometrical ornament in figurative plastic language of Ukrainian art 1910-1930 (Cultural aspect)]. (Candidate’s thesis). Institute for Modern Art Problems, Kyiv [in Ukrainian].

Yurchenko, I. (2014). Metodyka vykorystannia ornamentalnykh motyviv keramichnykh vyrobiv fabryky I. Levynskoho v suchasnomu dyzaini meblevykh vyrobiv [Mehod of using ornamental motifs of ceramic products of I. Levinsky’s factory in the modern design of furniture products]. Suchasne mystetstvo, 10, 249-255 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Bozhko, T., & Chystikov, O. (2019). Тенденції застосування геометричних орнаментів у проектах графічного дизайну в Україні ХХІ ст. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 2(1), 51–66. https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.1.2019.170357

Номер

Розділ

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ