DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.2.2019.189718

Специфіка візуальної системи у соціальних плакатах на тему домашнього насильства

Liliana Vezhbovska, Iryna Solan

Анотація


Метою дослідження є виявлення специфіки застосування графічних засобів і прийомів, художньо-образних рішень у соціальних плакатах на тему сімейного насильства. Методи дослідження. У роботі застосовано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння; іконологічний та соціологічний метод. Новизна дослідження. На прикладі дослідження соціального плаката виявлено специфіку візуальної системи, найбільш доцільної у кампаніях проти домашнього насильства. Актуальність теми викликана потребою з’ясувати причини низької ефективності в Україні соціальної реклами на дану тему, що виявлено, передусім, низькою поінформованістю громадськості про суспільну проблему. Висновки. Результати дослідження засвідчили специфіку візуальної системи соціальних плакатів на тему домашнього насильства, яка полягає у застосуванні таких ідей та образів, які б зверталися до глядача через емпатію, самоототожнення чи епатаж. Виявлено, що за допомогою образних, колірних та композиційних співвідношень можна якісно підвищити ефективність рекламних кампаній на тему домашнього насильства.

Ключові слова


соціальний плакат; домашнє насильство; візуальна система; графічні засоби; графічні прийоми

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko, D.K. (2014). Dyzain zovnishnoi reklamy v Ukraini kinets XX – pochatok XXI stolittia [Outdoor advertising in Ukraine end of XX – beginning of XXI century]. Bulletin of Kharkiv state academy of design and arts. Art Studies. Architecture, 3, 4-7 [in Ukrainian].

Bystriakova, V., Osadcha, A., & Hula, Ye. (2017). Plakat yak zasib sotsialnoi reklamy [Placet as a social advertising]. The Ethnology Notebooks, 5(137), 1162-1167 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1162

Hladun, O. (2013). Vizualna mova hrafichnoho dyzainu yak vtorynna modeliuiucha systema. [The visual language of graphic design as a secondary modeling system]. Bulletin of Kharkiv state academy of design and arts. Art Studies. Architecture, 2, 20-22 [in Ukrainian].

Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu [On the prevention and counteraction to domestic violence]. (2017). № 2229-19, from 07.12.2017 [in Ukrainian].

Shchoroku v Ukraini vid domashnoho nasylstva hynut 600 zhinok (infohrafika) [600 Ukrainian women die from domestic violence annually (infographic). (2017). UNIAN. Retrieved from https://www.unian.ua/society/2233774-schoroku-v-ukrajini-vid-domashnogo-nasilstvaginut-600-jinok-infografika.html [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ліліана Вежбовська, Ірина Солан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |