DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.2.2019.189722

Академічний та самостійний рисунок на першому курсі в системі підготовки студентів-дизайнерів

Valeriiy Dmytrenko

Анотація


Метою дослідження є розгляд найбільш оптимальної організації навчального процесу з дисципліни «Рисунок» на першому курсі в системі підготовки дизайнерів. Такий процес повинен найбільш повно відповідати вимогам реформи освіти, де академічний малюнок був би безпосередньо пов’язаний з творчою діяльністю та сприяв би формуванню знань, вмінь, навичок, необхідних дизайнеру. Методологія дослідження полягає в пошуку розумної форми організації навчального процесу, яка б поєднувала аудиторну, самостійну та домашню роботу в науково обґрунтовану навчально-методичну систему професійної та художньої підготовки. Наукова новизна полягає в раціональному структуруванні завдань навчальної програми «Рисунок» на аудиторні з академічним спрямуванням та самостійні з творчим спрямуванням, що дозволяє підвищити ефективність викладання дисципліни в умовах обмеження кількості академічних годин та збільшення часу, відведеного на самостійне опрацювання. Висновки. Дисципліна «Рисунок» залишається основою художньої освіти в системі підготовки студентів-дизайнерів, але в сучасних умовах існує необхідність певних змін в організації навчально-методичного процесу, які обумовлені специфікою дисципліни, тісно пов’язаної з творчістю дизайнера.

Ключові слова


рисунок; навчальний процес; реформа; аудиторні заняття; самостійна робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieva, O.O., & Subbotina, T.V. (2018). Osobennosti akademicheskogo risunka v obuchenii dizainerov. In Kulturologicheskie chteniia – 2018. Mezhkulturnyi pliuralizm v polikulturnom i poliiazychnom mire [Culturological Readings – 2018. Intercultural pluralism in a multicultural and multilingual world], Collection of materials from an international scientific and practical conference. Yekaterinburg: UrFU. [in Russian].

Beda, G.V. (1981). Osnovy izobrazitelnoi gramoty [The basics of visual literacy]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].

Kramorov, S.M. (2005). Konstruktivnyi risunok [Constructive drawing]. Omsk: Akademiia [in Russian].

Lopukhova, S.O. (2018). Rysunok u pidhotovtsi studentiv – maibutnikh hrafichnykh dyzaineriv [Drawing in preparing students – future graphic designers]. Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzainu, 1, 42-49 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.146814

Gill, R.W. (1991). Basic rendering. Effective Drawing for Designers, Artists and Illustrators. London: Thames & Hudson Ltd [in English].

Udris, I.M. (2017). Formuvannia proektno-obraznoho myslennia yak providna skladova dyzainerskoi osvity [Formation of design thinking as a leading component of design education. In Topical problems of formation of aesthetic culture of future designers]. In Aktualni problemy formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh dyzaineriv [Actual problems of formation of aesthetic culture of future designers], Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference (pp. 26-28). Kryvyi Rih [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Валерій Дмитренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |