DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.3.1.2020.207533

Проєкт bau1haus: фокус на міжнародних спадкоємцях стилю

Kaija Voss, Jean Molitor

Анотація


Мета статті – з’ясувати особливості проєкту bau1haus, який досліджує архітектурну спадщину Баугаузу у світовому контексті за допомогою мистецтва фотографії; систематизувати підходи до взаємодії фотографа з естетикою будівлі; зафіксувати результати дослідження в аспекті виявлення значень взаємодії архітектурного стилю Баугаузу із засадничими принципами архітектури різних країн, його метаморфози в сучасності. Методологічні засади дослідження базуються на методі деконструкції, що передба чає дослідження візуальної мови у змінених умовах за допомогою концептуальної фотографії. Наукова новизна. В статті розглянуто місце Баугаузу в аспекті міжнародного архітектурного явища, стиль якого унікально інкорпорується в міські ландшафти різних країн і досі створює їхнє сучасне обличчя. Наукова новизна полягає в узагальненому огляді точкових подій та явищ впродовж ХХ ст., що складають еволюцію Баугаузу. В статті також представлений унікальний фотографічний матеріал – споруди Баугаузу, які були знайдені під час культурологічних розвідок фотографа Ж. Молітора в країнах різних континентів. Деякі будівлі вже знаходяться в аварійному стані, в інших зупинився соціальний час, треті – відреставровані та функціонують у повну силу. Фотографу важливо достовірно відтворити образ будівлі, щоб максимально розкрити весь її соціально-культурний контекст. У дослідженні виявлено особливості роботи фотографа: його головне завдання не лише фіксувати ту чи іншу будівлю. Важливо переосмислити її під час підготовки до фотозйомки та під час неї в аспекті сучасного життя, у ракурсі співіснування архітектури Баугаузу та людини глобалізованого цифрового суспільства. Висновки. У результаті науково-мистецького дослідження у рамках проєкту bau1haus виявлено мережу архітекторів, які стають зрозумілими через застосування подібних методів і підходів, а також впливають на загальні тенденції часу. Важливим результатом проєкту bau1haus є виявлення взаємодії колишньої естетики будівлі із сучасністю, її візуального значення у змінених умовах. Це стало можливим за допомогою концептуальної фотографії, що виконана із застосуванням системного підходу фотографа через розуміння вбудованості споруди у простір. Здійснена робота дозволила виявити сутнісні аспекти модернізму, значна частина якого знаходиться між двома світовими війнами. Також за допомогою фотографії зафіксовано становлення, розвиток і метаморфозу породжених Баугаузом форм і методів. Це має значення для передачі культурного спадку майбутнім поколінням та стимулювання подальшої дослідницької роботи.


Ключові слова


Баугауз; архітектура; концептуальна фотографія; bau1haus

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gropius, W. (1919). Bauhaus Manifest. Bauhausbookshelf. https://www.bauhaus-bookshelf.org/ [in German].

Gropius, W. (1925). Internationale Architektur [International architecture] (Bauhausbuch 01). Albert Langen Verlag [in German].

Jean Molitor – bau1haus: project and photographs. (2019). Bauhaus & modernism. https://www.bauhausmoderne.org/ [in English].

Molitor, J. (2019). Bauhaus is a household name in the general public. Interview Bauhaus100. https://www.bauhaus100.com/magazine/understand-the-bauhaus/bauhaus-is-a-household-name-in-the-general-public/ [in English].

Molitor, J., & Voss, K. (2018). Bauhaus. Eine fotografische Weltreise. A photographic journey around the world [Bauhaus. A photographic trip around the world. A photographic journey around the world]. Be.bra verlag [in German].

Staatliches Bauhaus in Weimar 1919–1923. Katalogbuch [Staatliches Bauhaus in Weimar 1919– 1923. Catalog book]. (1923). Albert Langen Verlag [in German].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Кайя Восс, Жан Молітор

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |