DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.3.2.2020.220083

Етнічні мотиви в дизайнерських колекціях одягу Людмили Семикіної

Helena Papeta

Анотація


Метою статті є з’ясування ролі етнічних мотивів у розробці дизайнерських моделей одягу Л. Семикіної. Методологія дослідження. У статті застосовано комплексний аналіз колекції костюмів Л. Семикіної, у якій вона виступає в іпостасях дизайнера, художника і теоретика. Оригінальні зразки строїв на історичну тематику проаналізовано через призму творчого методу мисткині. Новизна дослідження полягає у виявленні особливостей художньо-пластичного світосприйняття Л. Семикіної, характеру формальних прийомів, властивих її художній манері. Висновок. У результаті дослідження доходимо висновку, що творчі розробки художниці в галузі костюму є синтезом пластичного, орнаментального і кольорового рішення. Звертаючись до невичерпного джерела ідей, образів і форм культурної спадщини України, Л. Семикіна знаходить нові форми духовної та естетичної спадкоємності. Її оригінальні строї є новаторською формою дизайнерського підходу до проблеми переосмислення етнічних ознак костюму, від історичних стилізацій до міфопоетичних реконструкцій.


Ключові слова


символіка образу; етнічні мотиви; стилізація; міфопоетика; семантика; конструктивні особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Bromley, Yu. V. (1983). Ocherki teorii etnosa [Essays on the Theory of Ethnos]. Nauka [in Russian].

Butkevich, L. M. (2005). Istoriia ornamenta [Ornament History]. Humanitarian publishing center VLADOS [in Russian].

Hardabkhadze, I. A. (2012). Osoblyvosti naukovoho pidkhodu do vyrishennia aktualnykh problem dyzainu odiahu [Features of the Scientific Approach to Solving Current Problems of Clothing Design]. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, 15, 7–10 [in Ukrainian].

Tkanko, Z., & Korovytskyi, O. (2000). Modeliuvannia kostiuma v Ukraini XX stolittia [Costume Modeling in Ukraine of the XX Century]. Braty Syrotynski i K [in Ukrainian].

Vahanyan, G., & Vahanyan, V. (2006). Kamennaia letopis tcivilizatcii [Stone Chronicle of Civilization]. Nzhar. http://www.iatp.am/vahanyan/kamlet/pdf/kamlet.pdf [in Russian]

Vasina, Z. O. (2003). Ukrainskyi litopys vbrannia: Knyha-albom [Ukrainian Chronicle of Clothing: Book- Album] (Vol. 1: 11000 rokiv do n. e. – XIII st. n. e. : Naukovo-khudozhni rekonstruktsii [11000 BC – XIII Century AD : Scientific and Artistic Reconstructions]). Mystetstvo [in Ukrainian].

Vasina, Z. O. (2006). Ukrainskyi litopys vbrannia: Knyha-albom [Ukrainian Chronicle of Clothing: Book-Album] (Vol. 2: XIII – pochatok XX st. : Naukovo-khudozhni rekonstruktsii [XIII – early XX Century: Scientific and Artistic Reconstructions]). Mystetstvo [in Ukrainian].

Zelenin, D. K. (1991). Vostochnoslavianskaia etnografiia [East Slavic Ethnography]. Nauka; Glavnaia redaktciia vostochnoi literatury [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олена Папета

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |