Інноваційні тренди дизайну у формуванні міського середовища

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.5.1.2022.257481

Ключові слова:

дизайн, тренди міського дизайну, арт простір міста, міське середовище

Анотація

Мета статті полягає у вивченні основних сучасних трендів дизайну як самостійного виду проєктно-художньої діяльності, що створює гармонійний та екологічний простір проживання людини у міському середовищі. Методологія дослідження визначається аналітичним, структурним методами та системним підходом, які дали можливість проаналізувати інноваційні тренди міського дизайну, що мають власний об’єкт проєктної діяльності, арсенал дослідницьких і проєктних методів, а також їх взаємодію з архітектурою і містобудуванням. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні взаємодії інноваційних трендів дизайну у формуванні простору міста, наповненням його гуманістичними наративами через застосування сучасних мистецьких практик. Висновки. Визначено, що міський дизайн, активно взаємодіючи з мистецтвом для створення гармонійного простору проживання людини, охопив усі складові міста – від будівель, громадського простору, вулиць, транспорту до ландшафту. Інноваційні тренди дизайну спрямовані на вирішення не лише конструкторських та функціональних, а й естетичних, екологічних і соціальних рішень. Вони сприяють дотриманню композиційної рівноваги, формуванню креативного середовища, а естетика превалює над утилітарністю. Наголошено, що використання інтерактивних технологій у дизайні стало обов’язковою складовою сучасних уявлень про комфортність міського простору. В основі сучасного дизайну лежать ідеї перетворення занедбаних територій у місця громадського відпочинку, підвищення якості життя, рівня конкурентоспроможності регіону, туристичної привабливості території. Сучасні міста потребують не лише комфортного проживання особистості, а й розбудови промислових зон та розв’язання екологічних питань наближаючи людину до природи і традиційної культури. Доведено, що сучасний розвиток дизайну, пов’язаний з урбанізацією направлений на гуманізацію та гуманітаризацію, вирішує нагальні економічні проблеми утримання та забудови територій, зменшує негативні наслідки ущільнення населення і глобального потепління.

Біографія автора

Ігор Бондар, Київський національний університет культури і мистецтв

Доцент, заслужений працівник культури України

Посилання

Boichuk, A. V. (2013). Prostranstvo dizaina [Design Space]. Novoe slovo [in Russian].

Bronevytskyi, A. P. (2017). Revitalizatsiia promyslovykh budivel Kyieva [Revitalization of Industrial Buildings in Kiev]. International Scientific Journal "Internauka", 11(33), 11–18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2017-11-2805 [in Ukrainian].

But, N. K. (2010). Suchasni metody vykorystannia landshaftnoho dyzainu v miskomu seredovyshchi [Modern Methods of Using Landscape Design in Urban Environments]. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha, 4, 3–10 [in Ukrainian].

Chuhai, B. R. (2017, April 26–27). Dzerkalo yak zasib formotvorennia instaliatsii [Mirror as a Means of Shaping Installations]. In Rehionalnyi dyzain i osvita: potentsial suchasnosti [Regional Design and Education: the Potential of Modernity], Abstracts of the II All-Ukrainian Scientific-Practical Conference (with International Participation) (pp. 338–343). Publisher O. Yu. Vovchok [in Ukrainian].

Chyrchyk, S. (2021, April 22). Svitlodyzain: Vid Teorii Do Praktyky [Lighting Design: From Theory to Practice]. In Aktualni problemy suchasnoho dyzainu [Actual Problems of Modern Design], Proceedings of the International Scientific-Practical Conference (pp. 185–186). Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

Danylenko, V. Ya. (2003). Dyzain [Design]. Kharkiv State Academy of Design and Arts [in Ukrainian].

Dmitruk, A. G. (1985). Po zakonam krasoty: O dizainerskom tvorchestve [According to the Laws of Beauty: On Design]. Mystetstvo [in Russian].

Fil, O. H. (2017, April 26–27). Interaktyvnist u dyzaini obiektiv miskoho seredovyshcha [Interactivity in the Design of Urban Objects]. In Rehionalnyi dyzain i osvita: potentsial suchasnosti [Regional Design and Education: the Potential of Modernity], Abstracts of the II All-Ukrainian Scientific-Practical Conference (with International Participation) (pp. 331–333). Publisher O. Yu. Vovchok [in Ukrainian].

Hrytsiuk, L. O., & Kaidanovska, O. O. (2016). Mystetska komunikatsiia v arkhitekturnomu prostori [Artistic Communication in the Architectural Space]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 44, 3–10 [in Ukrainian].

Hrytsiuk, L. S. (2016). Instaliatsii v arkhitekturnomu prostori: hra mystetstva z arkhitekturoiu [Installations in Architectural Space: a Game of Art with Architecture]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 43(1), 119–124 [in Ukrainian].

Hula, Ye. P. (2021). Mystetstvo komiksu ta hrafiti – suchasnyi svitohliad u hrafichnomu dyzaini [The Art of Comics and Graffiti – a Modern Worldview in Graphic Design]. Art and Design, 1(13), 55–61. https://doi.org/10.30857/2617-0272.2021.1.5 [in Ukrainian].

Hula, Ye. P., Bystriakova, V. N., & Osadcha, A. M. (2018). Urbanizatsiia v dyzaini [Urbanization in Design]. Notes on Art Criticism, 33, 127–134 [in Ukrainian].

Ivanov-Kostetskyi, S. O., & Yanchuk, K. V. (2015). Zasoby miskoho dyzainu: mali arkhitekturni formy [Facilities of City Design: Small Architectural Forms]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Architecture, 816, 109–117 [in Ukrainian].

Klishch, O. A. (2015). Svitlova instaliatsiia yak zasib kompozytsiinoho formuvannia obrazu miskoho prostoru [Light Installation as a Means of Compositional Formation of the Image of Urban Space] [PhD Dissertation, Lviv Polytechnic National University]. https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1599/disklishchoa.pdf [in Ukrainian].

Kononenko, H. (2018). Rol svitlourbanistychnoho proektuvannia v koryhuvanni masshtabu miskykh prostoriv [Role of the Light and Urban Design in Adjusting the Scale of Urban Spaces]. Metrology and Instruments, 5, 56–60. https://doi.org/10.33955/2307-2180(5)2018.56-60 [in Ukrainian].

Koptieva, H. L. (2008). Dyzain miskoho seredovyshcha: Konspekt lektsii dlia studentiv 5 kursu dennoi formy navchannia napriamu 1201 – "Arkhitektura" spetsialnosti 7.120102, 8.120102 – "Mistobuduvannia" [Urban Environment Design: Lecture Notes for 5th Year Full-Time Students in the Direction of 1201 – "Architecture" Specialty 7.120102, 8.120102 – "Urban Planning"]. O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv [in Ukrainian].

Kwon, M. (2002). Public Art and Urban Identities. Transversal.at. https://transversal.at/transversal/0102/kwon/en [in English].

Leshchenko, N., & Tovbych, V. (2019). Modern Approaches to the Revitalization of Historical Ex-Industrial Architecture. Journal of Heritage Conservation, 60, 51–58. https://doi.org/10.17425/WK60POSTINDUSTRY [in English].

Mamardashvili, M. K. (2014). Psikhologicheskaya topologiya puti [Psychological Topology of the Path] (Vol. 2). Fond Meraba Mamardashvili [in Russian].

Mastrova, A. A., & Khavkhun, H. M. (2017). Pryntsypy vkliuchennia obrazno-plastychnykh form v prostir interieru [Principles of Inclusion of Figurative and Plastic Forms in Interior Space]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 47, 527–531 [in Ukrainian].

Musiienko, N. (2010). Public Art u prostori suchasnoho mista: Kyivska praktyka [Public Art in the Space of a Modern City: Kyiv Practice]. Suchasni problemy doslidzhennia, restavratsii ta zberezhennia kulturnoi spadshchyny, 7, 136–149 [in Ukrainian].

Musiienko, Yu. O., & Troshkina, O. A. (2016, March 15–18). Pablik-art v miskomu prostori [Public Art in Urban Space]. In Miske seredovyshche – XXI storichchia: Arkhitektura. Budivnytstvo. Dyzain [Urban Environment – XXI Century: Architecture. Construction. Design], Abstracts of the II International Scientific and Practical Congress (pp. 107–108). KOMPRINT [in Ukrainian].

Mykhailova, R. D., & Kysel, S. S. (2019). Pro obrazno-zmistovni dominanty Peizazhnoi alei v m. Kyievi [On the Figurative and Meaningful Dominants of the Landscape Alley in Kyiv]. Art and Design, 3, 97–105. https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.10 [in Ukrainian].

Nowogonska, B. (2019). Performance Characteristics of Buildings in the Assessment of Revitalization Needs. Civil and Environmental Engineering Reports, 29(1), 119–127. https://doi.org/10.2478/ceer-2019-0009 [in English].

Odrobinskyi, Yu., & Atlanov, V. (2017). Znachennia ukrainskoho dyzainu v suchasnomu art-prostori [Positions of Ukrainian Design in the Modern Art Space]. Art Education: Content, Technologies, Management, 12, 227–247 [in Ukrainian].

Pshinka, N. (2020, April 23). Art-dyzain v konteksti suchasnykh publichnykh khudozhnikh praktyk [Art Design in the Context of Modern Public Art Practices]. In Aktualni problemy suchasnoho dyzainu [Actual Problems of Modern Design], Proceedings of the International Scientific- Practical Conference (Vol. 1, pp. 74–78). Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

Radomska, V. R., Smakous, M., & Tyrpych, I. A. (2013). Problematyka svitlovoho dyzainu v miskomu seredovyshchi [Problems of Light Design in the Urban Environment]. Scientific Papers SWorld, 44(1), 36–40 [in Ukrainian].

Rudnytskyi, V. (2021). Formuvannia svitlovoho seredovyshcha v hromadskomu prostori [Formation of Light Environment in Public Space]. https://old.nung.edu.ua/files/attachments/formuvannya_svitlovogo_seredovyshcha_v_gromadskomu_prostori.pdf [in Ukrainian].

Savchenko, O., Havryk, O., Hetmanskyi, V., & Biliavska, P. (2021, April 22). Perspektyvy rozvytku dyzainu arkhitekturnoho seredovyshcha u misti [Prospects for the Development of Architectural Environment Design in the City]. In Aktualni problemy suchasnoho dyzainu [Actual Problems of Modern Design], Proceedings of the International Scientific- Practical Conference (pp. 266–269). Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

Saveliev, S. V. (2017, April 26–27). Ekolohichnyi chynnyk v dyzain-proektuvanni [Environmental Factor in Design]. In Rehionalnyi dyzain i osvita: potentsial suchasnosti [Regional Design and Education: the Potential of Modernity], Abstracts of the II All-Ukrainian Scientific-Practical Conference (with International Participation) (p. 266). Publisher O. Yu. Vovchok [in Ukrainian].

Shvets, V. V., & Hordiichuk, Yu. V. (2019, March 13–15). Renovatsiia vyrobnychykh promyslovo-skladskykh zon z metoiu yikh efektyvnoho vykorystannia [Renovation of Industrial and Warehouse Areas in Order to Use them Effectively]. In XLVIII naukovo-tekhnichna konferentsiia pidrozdiliv Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu (NTKP VNTU–2019) [XLVIII Scientific and Technical Conference of Subdivisions of Vinnytsia National Technical University (STCU VNTU–2019)], Proceedings of the Conference (pp. 2265–2267). Vinnytsia National Technical University [in Ukrainian].

Shylo, O. V., & Ivashko, O. D. (2016). Monumentalne mystetstvo i strit-art v suchasnomu miskomu prostori [Monumental Art and Street Art in the Modern Urban Space]. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 2, 74–78 [in Ukrainian].

Skliarenko, N. V. (2014). Interaktyvnist yak pryntsyp orhanizatsii dyzain-systemy (na prykladi obiektiv zovnishnoi reklamy) [Interactivity as a Principle of Organization of a Design System (on the Example of Objects of Outdoor Advertising)]. Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts, 2, 33–37 [in Ukrainian].

Subiros, Zh. (2013). Kulturni stratehii ta onovlennia mista: dosvid Barselony [Cultural Strategies and Renewal of the City: the Experience of Barcelona]. In S. Shlipchenko, V. Tyminskyi, A. Makarenko, L. Males & I. Tyshchenko, (Eds.), Misto y onovlennia: Urbanistychni studii [City and Renewal: Urban Studies] (pp. 13–36). O. M. Moskalenko [in Ukrainian].

Tajber, A. (n.d.). O intermediach [About Intermedia]. Witryna sieciowa Akademii Sztuk Pieknych im. J. Matejki w Krakowie, Wydzial Rzezby, Katedra Intermediow. https://www.intermedia.asp.krakow.pl [in Polish].

Tynynyka, A. S. (2018, April 20). Suchasni trendy predmetnoho dyzainu (bambuk: zvernennia do remesla) [Modern Trends in Subject Design (Bamboo: an Appeal to the Craft)]. In Aktualni problemy suchasnoho dyzainu [Actual Problems of Modern Design], Proceedings of the International Scientific-Practical Conference (Vol. 2, pp. 221–223). Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

Yefimova, A. (2011). Public art yak fenomen suchasnoho mystetstva: ukrainskyi dosvid [Public Art as a Phenomenon of Modern Art: the Ukrainian Experience]. Visnyk of Lviv National Academy of Arts, 22, 100–112 [in Ukrainian].

Zaiets, D. (2010). Contemporary Public Art in the City Space of Kharkiv. Anthropology of East Europe Review, 28(2), 279–307. https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/article/view/942/1045 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-27

Як цитувати

Бондар, І. (2022). Інноваційні тренди дизайну у формуванні міського середовища. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 5(1), 49–66. https://doi.org/10.31866/2617-7951.5.1.2022.257481

Номер

Розділ

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА