Імерсивні технології у дизайні книжкової продукції: принципи проєктування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.5.2.2022.266919

Ключові слова:

книжка, імерсивні технології, візуальна комунікація, динамічна візуалізація, віртуальна комунікація

Анотація

Мета роботи. У роботі висвітлено особливості використання імерсивних технологій у дизайні книжкової продукції, спрямованих на набуття досвіду занурення у твір через активізацію відчуттів, оскільки проблема інтенсивного розвитку цифрових технологій спонукає дизайнерів переосмислити способи проєктування у згаданій галузі. Методологія дослідження ґрунтується на основі системного підходу до проєктування, а також методів структурно-композиційного, функціонального та художньо-образного аналізу. Міждисциплінарний характер проєктної діяльності дозволяє поглибити комунікативний досвід читачів. Наукова новизна роботи полягає у тому, що проєктування книжкової продукції переосмислено в контексті імерсивних технологій, які є найбільш ефективним інструментом дизайну для створення зручної комунікації читачів із персонажами книги. Динамічний характер візуалізації активізує пізнання навколишнього світу. Доведено, що експерименти зі створення віртуальних комунікацій слугують інструментом для отримання персоналізованого досвіду. Висновки. У роботі сформульовано принципи імітації, нашарування, перетікання та персоналізації, що відповідають специфіці віртуальної, доповненої, змішаної та розширеної реальності. Підкреслено, що засоби проєктування імерсивного книжкового середовища дозволяють розв’язати проблеми пошуку нових способів комунікації читачів із навколишнім середовищем. Трансформація візуально-комунікативних процесів під дією інноваційних технологій лежить в основі створення альтернативної книжкової розробки, яка інтегрує властивості реального та віртуального світів. Акцентовано увагу на можливості створення віртуального комунікативного середовища з можливістю отримання персоналізованого досвіду завдяки введенню у проєктний процес імерсивних технологій. Дане дослідження формує теоретичну базу для розвитку динамічних комунікацій у контексті практики інтегрального проєктування візуальних систем.

Біографії авторів

Наталія Скляренко, Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант

Іванна Бухаріна, Луцький національний технічний університет

Асистент

Посилання

Boltenkov, A. (2021, April 22). Problematyka vykorystannia suchasnykh tekhnolohii virtualnoi i dopovnenoi realnosti v sferi dyzain-proiektuvannia [Problems of Using Modern Technologies of Virtual and Augmented Reality in the Field of Design and Planning]. In Aktualni problemy suchasnoho dyzainu [Actual Problems of Modern Design], Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2, pp. 106–109). Kyiv National University of Technology and Design [in Ukrainian].

Breves, P., & Heber, V. (2020). Into the Wild: The Effects of 360 Immersive Nature Videos on Feelings of Commitment to the Environment. Environmental Communication, 14(3), 332–346. https://doi.org/10.1080/17524032.2019.1665566 [in English].

Dzoban, O. P., & Zhdanenko, S. B. (2015). Virtualni komunikatsii: rol y mistse u suchasnomu sviti [Virtual Communications: Role and Place in the Modern World]. Pravova informatyka, 2(46), 9–16 [in Ukrainian].

Engaging Books: Reading with Extended Reality. (2020, December 22). AugRay. https://augray.com/blog/engaging-books-reading-with-extended-reality/ [in English].

Fast-Berglund, Å., Gong, L., & Li, D. (2018). Testing and Validating Extended Reality (xR) Technologies in Manufacturing. Procedia Manufacturing, 25, 31–38. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.06.054 [in English].

Honcharova, N. O. (2019, April 19). Vizualizatsiia navchalnoi informatsii cherez vykorystannia tekhnolohii dopovnenoi realnosti [Visualization of Educational Information Through the Use of Augmented Reality Technology]. In Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nautsi, ekonomitsi ta biznesi [Information Technologies in Culture, Art, Education, Science, Economy and Business], Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 37–38). Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Kent, L., Snider, C., Gopsill, J., & Hicks, B. (2021). Mixed Reality in Design Prototyping: A Systematic Review. Design Studies, 77. https://doi.org/10.1016/j.destud.2021.101046 [in English].

Kuzilova, T. M. (Comp.). (2021). Imersyvni tekhnolohii v roboti bibliotek dlia ditei [Immersive Technologies in the Work of Libraries for Children]. National Library of Ukraine for Children [in Ukrainian].

Mazhara, A. Ye. (2021). Osoblyvosti tekhnolohii dopovnenoi realnosti [Features of Augmented Reality Technology]. In Automation and Development of Electronic Devices ADED-2021 (Pt. 2, pp. 63–65). Features of Augmented Reality Technology. https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/19585/1/7706e958-7c7d-45dc-b6fa-0d65cbe9f98f-063-065.pdf [in Ukrainian].

Oleksiuk, O. R. (2020, November 6). Zastosuvannia tekhnolohii dopovnenoi realnosti v osvitnii haluzi [Application of Augmented Reality Technology in the Infield of Education]. In Osvita XXI stolittia: realii ta perspektyvy rozvytku [Education of the XXI Century: Realities and Prospects of Development], Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (pp. 272–279). Ternopilskyi oblasnyi komunalnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. https://cutt.ly/wXGBZUJ [in Ukrainian].

Samykova, N. (2021, December 19). Storinky, shcho ozhyvaiut: knyhy ta virtualna realnist [Pages That Come to Life: Books and Virtual Reality]. Lavka Babuin. https://blog.lavkababuin.com/ukr/storinky-shcho-ozhyvaiut-knyhy-ta-virtualna-realnist/ [in Ukrainian].

Seth, A., Vance, J. M., & Oliver, J. H. (2011). Virtual Reality for Assembly Methods Prototyping: A Review. Virtual Reality, 15, 5–20. https://doi.org/10.1007/s10055-009-0153-y [in English].

Skliarenko, N., & Kolosnichenko, M. (2021, March 13). The Dynamical Aspect of the Visual Communication: The System Comprehension. In Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect, Proceedings of the International Conference (pp. 240–244). Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-050-6-68 [in English].

Sukhorukova, L. A. (2009, April 27–29). Dyzain vizualnykh komunikatsii: osnovni poniattia ta osoblyvosti [Design of Visual Communications: Basic Concepts and Features]. In Dyzain-osvita 2009: suchasna kontseptsiia dyzain-osvity v Ukraini [Design Education 2009: the Modern Concept of Design Education in Ukraine], Proceedings of the International Scientific and Methodical Conference (Vol. 1, pp. 128–131). Kharkiv State Academy of Design and Arts. https://www.ksada.org/articles/suhorukova-article-04.pdf [in Ukrainian].

Valtonen, A. (2020). Approaching Change with and in Design. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 6(4), 505–529. https://doi.org/10.1016/j.sheji.2020.08.004 [in English].

Yefimova, M. P. (2015). Dyzain dytiachoi knyhy Ukrainy: khudozhno-proiektni pryntsypy i zasoby [Children’s Book Design of Ukraine: Artistic Project Principles and Means] [PhD Dissertation, Kharkiv State Academy of Design and Arts] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-31

Як цитувати

Скляренко, Н., & Бухаріна, І. (2022). Імерсивні технології у дизайні книжкової продукції: принципи проєктування. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 5(2), 270–282. https://doi.org/10.31866/2617-7951.5.2.2022.266919

Номер

Розділ

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ