Концептуально-аналітичні підходи до моделювання дизайн-діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.5.2.2022.266929

Ключові слова:

дизайн-діяльність, фахівець з дизайну, підготовка, ЗВО, навчання, підходи, принципи, методи, технології

Анотація

Мета статті – дослідити концептуально- аналітичні підходи до моделювання дизайн-діяльності у контексті підготовки майбутніх фахівців з дизайну у ЗВО культурно- мистецького профілю на прикладі Київського національного університету культури і мистецтв. Методологія дослідження передбачає використання загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема аналізу, синтезу, опису, порівняння, узагальнення. Наукова новизна: проаналізовано та комплексно розглянуто концептуальні підходи під час підготовки майбутніх фахівців з дизайну до здійснення дизайн-діяльності (на прикладі Київського національного університету культури і мистецтв): геометричний; органічний; синергетичний; метафоричний; енергоінформаційний; технологічний; етичний; соціонічний; раціоналістичний; ситуативний; емоційний; програмний. Висновки. Визначено, що моделювання в контексті підготовки майбутніх фахівців з дизайну до розвитку професійної кар’єри базується на запитах суспільства на підготовку цілісної особистості з усвідомленою професійною орієнтацією, своєрідністю індивідуального стилю дизайнерської творчості. Виявлено, що підготовка майбутніх фахівців з дизайну до здійснення дизайн-діяльності має базуватися на внутрішній логіці навчання. Модель підготовки майбутніх фахівців з дизайну до здійснення дизайн-діяльності є основним орієнтиром у виборі змісту освіти та його характеру, застосовуваних методів і прийомів навчання, тому, щоб ця модель стала надійним орієнтиром для ефективної організації навчально-виховного процесу, вона повинна включати специфіку моделі особистості майбутнього дизайнера. Доведено, що в основі аналітичного підходу до моделювання дизайн-діяльності лежить генерація ідей для принципово нових проєктів у різних напрямках дизайну та формування сучасних уявлень про основні закономірності та досягнення у конструюванні, моделюванні, конструктивному та художньому оздобленні складних дизайнерських об’єктів та дизайнів із застосуванням навичок аналітичної, експериментальної та асоціативної творчості.

Біографія автора

Ігор Бондар, Київський національний університет культури і мистецтв

Доцент, заслужений працівник культури України

Посилання

Alieksieieva, S. V. (2018a). Kontseptsiia pidhotovky maibutnikh dyzaineriv do rozvytku profesiinoi kariery [Training Concept on Professional Life Development for Future Designers]. Scientific Herald Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine. Professional Pedagogy, 17, 22–26. https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.22-26 [in Ukrainian].

Alieksieieva, S. V. (2018b). Pidhotovka maibutnikh dyzaineriv do rozvytku profesiinoi kariery: teoriia i praktyka [Preparation of Future Designers for the Development of a Professional Career: Theory and Practice] (V. O. Radkevych, Ed.). Milenium [in Ukrainian].

Fakultet dyzainu i reklamy KNUKiM. (n.d.). Osvitni prohramy. Hrafichnyi dyzain. Dyzain seredovyshcha. Dyzain odiahu [Educational Programs. Graphic Design. Environment Design. Clothing Design]. http://design.knukim.edu.ua/osvitni-programy/ [in Ukrainian].

Fursa, O. O. (2012). Model fakhivtsia z dyzainu v naukovo-praktychnii retseptsii [Model of a Design Specialist in a Scientific and Practical Reception]. Pedagogical Education: Theory and Practice, 10, 249–255 [in Ukrainian].

Hryhorova, L. (2020, April 23). Osoblyvosti pidhotovky studentiv do dyzainerskoi diialnosti [Features of Training Students in Design Activities]. In Aktualni problemy suchasnoho dyzainu [Actual Problems of Modern Design], Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2, pp. 282–285). Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

Oruzha, L. V. (2011). Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z dyzainu u vyshchomu navchalnomu zakladi [Training of Future Design Specialists in a Higher Educational Institution] [Abstract of PhD Dissertation, National Pedagogical Dragomanov University] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-31

Як цитувати

Бондар, І. (2022). Концептуально-аналітичні підходи до моделювання дизайн-діяльності. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 5(2), 346–357. https://doi.org/10.31866/2617-7951.5.2.2022.266929

Номер

Розділ

ДИЗАЙН-ОСВІТА