Художньо-комунікативні трансформації книги на тлі еволюції візуальної парадигми в українському дизайні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.6.1.2023.279062

Ключові слова:

книга, книжковий дизайн, художньо-комунікативні трансформації, візуальний поворот, візуальна парадигма, візуалоцентризм, візуальна комунікація, художня інтерпретація

Анотація

Мета дослідження передбачає окреслення художньо-комунікативних трансформацій української книги, які віддзеркалюють сучасну візуальну парадигму, а також висвітлення їхнього впливу на подальший розвиток вітчизняного книжкового дизайну. Методи дослідження включають теоретичний, джерелознавчий, порівняльний, хронологічний та аналітичний. Наукова новизна. Було з’ясовано, що трансформації художньо-комунікативних можливостей у вітчизняному дизайні книги активно проявилися, насамперед, завдяки розвитку інноваційних альтернативних книжкових форм, а також реакції художньо-образної системи класичних видань на запити часу. Основними факторами впливу при цьому стали візуальний поворот у культурі з подальшим формуванням візуальної мистецької парадигми, технологічний прогрес у дизайні та розвиток різних напрямків візуальних комунікацій. Доведено, що візуальна комунікація сучасних вітчизняних книжкових видань помітно посилилася, якщо порівнювати її з книгою ХХ ст., оскільки дизайн-проєктування книги набуло інноваційного інструментарію, що дозволив залучити додаткові канали сприйняття. Крім того, у процесі дослідження окреслений взаємовплив комунікативних можливостей книги та її дизайн-розробки, а також запропонована систематизація художньо-комунікативних рівнів сучасного українського книжкового видання. Висновки. Художні характеристики сучасної книги утворюють між собою єдине гармонійне поле, яке ефективно реалізує комунікативні завдання. Зокрема, візуальна комунікація книги відбувається на кількох рівнях: ілюстративному, композиційному, просторовому, за умови їхньої рівнозначності у межах ансамблю кожного видання. Однак, з посиленням певних окремих рівнів комунікації, що відбувається за рахунок популяризації нових альтернативних книжкових форм, які демонструють переваги окремих візуально-комунікативних каналів, можна констатувати наявність серед новітньої книжкової продукції відповідної художньо-комунікативної класифікації. Так, у класичній паперовій книзі домінує композиційний рівень візуальної комунікації, у графічному романі (коміксі, мальописі) переважає ілюстративний рівень візуальної комунікації, в інтерактивній книжковій продукції, натомість головним візуально-комунікативним рівнем є художній простір, організований дизайнером-розробником за допомогою імерсивних технологій та структурно-макетних дизайн-прийомів.

Біографія автора

Вікторія Олійник, Київський університет культури

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Посилання

Alforova, Z. I. (2008). Vizualne mystetstvo kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Visual art of the end of the 20th – beginning of the 21st century] [Abstract of DSc Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

Briukhovetska, O. (2018). Vizualnyi povorot u kulturi i kulturolohii [Visual turn in culture and cultural studies]. In M. A. Sobutskyi, D. O. Korol, & Yu. V. Dzhulai (Comps.), Kulturolohiia: Mohylianska shkola [Cultural Studies: Mohyla School] (pp. 130–165). Oleh Filiuk [in Ukrainian].

Elkins, J. (Ed.). (2010). Visual cultures. Intellect Ltd. https://doi.org/10.2307/j.ctv36xvz0f [in English].

Lamonova, O. V. (1999). ″Novyi styl″ v ukrainskii hrafitsi kintsia 50-kh – pochatku 70-kh rokiv [″New style″ in Ukrainian graphics of the late 1950s and early 1970s]. Ukrainian Academy of Arts. Research and Scientific Methodological Works, 6, 185–191 [in Ukrainian].

Lamonova, O. V. (2006). Kyivska knyzhkova hrafika kintsia 50-kh – pochatku 70-kh rokiv XX stolittia. Tendentsii rozvytku, stylistyka, maistry [Kyiv book graphics of the late 50s – early 70s of the 20th century. Trends of development, stylistics, masters] [PhD Dissertation, Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences Ukraine] [in Ukrainian].

Markova, V. (2010). Knyha v sotsialno-komunikatyvnomu prostori: Mynule, suchasne, maibutnie [The book in the socio-communicative space: Past, present, future] [Monograph]. Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

Melnyk, O. (2015). Kompiuterna hrafika u suchasnii knyzhkovii iliustratsii: Problemy tekhniky ta styliu [Computer graphics in modern book illustration: Problems of technique and style]. Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies, 1(33), 157–161. [in Ukrainian].

Mitchell, W. J. T. (1994). Picture Theory: Essays on verbal and visual representation. University of Chicago Press [in English].

Pavlova, O. (2021). Vizualni doslidzhennia: Naukova ta osvitnia perspektyvy [Visual studies: Scientific and educational perspectives]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy, 2(5), 47–54. https://doi.org/10.17721/2523-4064.2021/5-5/8 [in Ukrainian].

Rabenchuk, O. (2012). Do pytannia pro vizualne yak dzherelo istorychnykh doslidzhen [To the question of the visual as a source of historical research]. Ukraina XX stolittia: Kultura, ideolohiia, polityka, 17, 29–39. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85718 [in Ukrainian].

Saab, A. J., Anable, A., & Zuromskis, C. (Eds.). (2021). A concise companion to visual culture. Wiley- Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119415480 [in English].

Skliarenko, N. V. (2022). Dynamichni vizualni komunikatsii: Istorychni transformatsii ta vyklyky suchasnosti [Dynamic visual communications: Historical transformations and modern challenges]. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-206-7-9 [in Ukrainian].

Solomatova, V. V. (2017). Vizualna kultura XX stolittia u konteksti interpretatyvnykh paradyhm suchasnykh teoretychnykh doslidzhen [The visual culture of the twentieth century in the context of the interpretative paradigms of modern theoretical research]. International Humanitarian University Herald. Philology, 27(2), 189–192 [in Ukrainian].

Tapol, A. (2019). Kryza vizualnykh praktyk modernu [Crisis of modern visual practices]. Ukrainian Cultural Studies, 2(5), 41–47. https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).08 [in Ukrainian].

Tokar, M. I. (2018). Khudozhno-estetychni osoblyvosti dytiachoi knyzhkovoi iliustratsii [Artistic and aesthetic features of children’s book illustration]. Bulletin of Lviv National Academy of Arts, 35, 220–233. http://doi.org/10.5281/zenodo.1313155 [in Ukrainian].

Vystavka Poliny Doroshenko ″Iliustratsii do ″Lisovoi pisni″ Lesi Ukrainky″ [Polina Doroshenko’s exhibition ″Illustrations to Lesia Ukrainka’s ″Forest Song″]. (2021, February 9). The National Library of Ukraine for Children. https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9453 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-12

Як цитувати

Олійник, В. (2023). Художньо-комунікативні трансформації книги на тлі еволюції візуальної парадигми в українському дизайні. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 6(1), 70–86. https://doi.org/10.31866/2617-7951.6.1.2023.279062

Номер

Розділ

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ