Еволюція нормативно-правової бази дизайну в Україні та країнах ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.6.1.2023.279087

Ключові слова:

дизайн, промисловий дизайн, художній дизайн, український контекст, європейський контекст, нормативно-правова база, регламентація, 3D-друк

Анотація

У даній статті проаналізована еволюція нормативно-правової бази дизайну в Україні та країнах ЄС. Мета – виявлення особливостей еволюції нормативно-правової бази дизайну в Україні та країнах ЄС. Методологія дослідження полягає у застосуванні ряду підходів: аналітичного для осмислення літератури за темою статті; міждисциплінарного – для всебічного вивчення фактологічного матеріалу та отримання нових знань; системного з використанням цілого спектру методів (біографічного, семіотичного, культурологічного, герменевтичного, історичного, теоретичного узагальнення) – для комплексного осмислення заявленої мети дослідження. Наукова новизна. Уперше системно вивчається європейський досвід розвитку нормативно-правової бази дизайну в порівнянні з українським. Результати статті можуть бути використані у ході підготовки дидактичних матеріалів для викладання курсів з нормативно-правової бази дизайну. Висновки. У законодавчій базі України наразі недостатньо виявлена проблематика гуманітарного чинника, зокрема її дизайн-ергономічні фактори, що не сприяє оптимізації соціальної сфери держави. З огляду на це, для результативного розвитку дизайну й ергономіки в нашій країні доцільно оптимізувати законодавчу базу з урахуванням найкращих європейських практик. Фундаментальним обґрунтуванням правового середовища ЄС щодо дизайну є те, що охорона правової власності у сфері дизайну має зрештою призвести до економічного добробуту країн у регіоні ЄС. Програма гармонізації дизайну завжди була частиною більшої програми Євросоюзу для гармонізованого правового середовища та завершення внутрішнього ринку, особливо щодо прав інтелектуальної власності. Гармонізація за допомогою Директиви щодо дизайну та Регламенту дизайну в ЄС є необхідною з огляду на істотні відмінності в охороні інтелектуальної власності на об’єкти дизайну у різних державах-членах Європейського Союзу.

Біографія автора

Альона Летяга, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірантка

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine. (1997, January 20). Pro pershocherhovi zakhody shchodo rozvytku natsionalnoi systemy dyzainu ta erhonomiky i vprovadzhennia yikh dosiahnen u promyslovomu kompleksi, obiektakh zhytlovoi, vyrobnychoi i sotsialno-kulturnoi sfer [On the priority measures for the development of the national system of design and ergonomics and the implementation of their achievements in the industrial complex, objects of the residential, industrial and socio-cultural spheres] (Resolution № 37). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-97-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

European Commission. (2016). Legal review on industrial design protection in Europe: Final Report. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2873/056970 [in English].

Kolisnyk, O. V. (2020). Dyzain v konteksti samoidentyfikatsiinykh sotsiokulturnykh praktyk [Design in the context of self-identification sociocultural practices] [Monograph]. Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

Shvets, O. A. (2022). Nimetska dyzain-osvita: metodolohiia, teoriia, praktyka [German design education: Methodology, theory, practice] [Monograph]. Druk [in Ukrainian].

Svirko, V. O., Boichuk, O. V., Holoborodko, V. M., & Rubtsov, A. L. (2014). Dyzainerska diialnist: stan i perspektyvy. Informatsiino-metodychne vydannia [Design activity: Status and prospects. Informational and methodical publication]. Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut dyzainu ta erhonomiky [in Ukrainian].

Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut dyzainu ta erhonomiky NAU. (1999). Dyzain i erhonomika. Terminy ta vyznachennia osnovnykh poniat [Design and ergonomics. Terms and definitions of basic concepts] (DSTU 3899-99). Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR. (1991, May 12). Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On Consumer Rights Protection] (Law № 1023-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/en/1023-12?lang=uk [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1991, September 18). Pro investytsiinu diialnist [On Investment Activity] (Law № 1560-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1560-12 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992, October 14). Pro okhoronu pratsi [On Labor Protection] (Law № 2694-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2694-12 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1993a, December 23). Pro avtorske pravo i sumizhni prava [On Copyright and Related Rights] (Law № 3792-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3792-12/ed20110509 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1993b, December 15). Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky [On Protection of Rights to Industrial Designs] (Law № 3688-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3688-12 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1994, February 24). Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia [On Ensuring Sanitary and Epidemic Safety of the Population] (Law № 4004-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4004-12 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995, February 10). Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu ekspertyzu [On Scientific and Scientific Technical Expertise] (Law № 51/95-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/51/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996, July 3). Pro reklamu [On Advertising] (Law № 270/96-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/270/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2000, March 16). Pro derzhavni nahorody Ukrainy [On the State Awards of Ukraine] (Law № 1549-III). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1549-14 [in Ukrainian].

Williams, R. (2022). Dyzain. Knyha dlia nedyzaineriv: typohrafika i dyzain dlia pochatkivtsiv [Design. Non-designer’s design book: Typography for beginners] (Iu. Sheket, Trans.). Vivat [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-12

Як цитувати

Летяга, А. (2023). Еволюція нормативно-правової бази дизайну в Україні та країнах ЄС. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 6(1), 206–218. https://doi.org/10.31866/2617-7951.6.1.2023.279087

Номер

Розділ

ДИЗАЙН І ПРАВО