Глокальний дизайн як міждисциплінарна модель проєктної діяльності

Автор(и)

  • Наталя Удріс-Бородавко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1831-5476

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.1.2024.300916

Ключові слова:

глобалізація, глокалізація, локалізація, глокальний дизайн, глобальний дизайн, ідентичність, проєктна діяльність, локальний контекст, культурний контекст, соціальний контекст, візуальні комунікації, дизайн

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні введення та розкритті сутності поняття «глокальний дизайн», а також ілюструванні його прикладами проєктування візуальних комунікацій. Методи дослідження. У статті застосовано міждисциплінарний підхід, аналіз, синтез та метод екстраполювання, тобто поширення висновків, які отримані щодо однієї складової системи на іншу складову цієї системи. Наукова новизна. В статті вперше введено, розкрито та обґрунтувано матеріалами наукових дискусій поняття «глокальний дизайн»; доповнено поняття «глокалізація»; визначено фактори, які впливають на створення глокального дизайну (соціальний, культурний, ресурсний і природний контекст); наведено приклади емпіричної джерельної бази – проєкти українського глокального дизайну, які є сучасними за проєктними стильовими підходами і містять водночас українську ідентичність. Висновки. Визначення поняття «глокальний дизайн» надається на основі уточненого поняття «глокалізації», яке в результаті синтезу наукових розвідок інших вчених тлумачиться нами як процес заломлення глобальної хвилі локальним контекстом, унаслідок чого вона індивідуалізується та у збагаченому вигляді відбивається назад у світовий (глобальний) простір. Поняття «глокальний дизайн» ми визначаємо як процес і результат комплексної проєктної діяльності, яка здійснюється свідомою індивідуалізацією глобальної проєктної хвилі локальним контекстом для відображення національної ідентичності та подальшої презентації у світовий простір. До локального контексту, який забезпечує створення глокального дизайну, відноситься соціальний, культурний (традиційний і сучасний), ресурсний (кадровий, матеріалознавчий, фінансовий), природний. Поняття «глокальний дизайн» поширюється на всі види дизайну – промисловий, дизайн середовища (інтер’єр і ландшафт), дизайн одягу. Виходячи з концепції системного підходу, ми стверджуємо, що синергія всіх видів дизайну у створенні глокального продукту забезпечує ефективність у кожному виді окремо.

Біографія автора

Наталя Удріс-Бородавко, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Bekh, K. (2021). Traktuvannia termina hlokalizatsiia v doslidzhenniakh svitovoho hospodarstva ta mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Interpretation of the term "glocalization" in researches of the world economy and international economic relations]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. International Relations, 2(54), 55–58 [in Ukrainian].

Fixel Font by MacPaw. (n.d.). Kyiv Design Week. Retrieved January 10, 2024, from https://www.kyivdesignweek.com.ua/participants/macpaw [in Ukrainian].

Hollensen, S., & Schimmelpfennig, C. (2014). 0,5 x global + 0,5 x lokal = glokal: Wissenswertes aus der Formelsammlung für Marketingstrategie [0.5 x global + 0.5 x local = glocal: Useful information from the collection of formulas for marketing strategy]. marke 41, 2, 34–41. https://bit.ly/3TMnn2m [in German].

Kopiievska, O. (2014). Transformatsiini protsesy v kulturi suchasnoi Ukrainy [Transformational processes in the culture of modern Ukraine] [Monograph]. National Academy of Culture and Arts Management. https://bit.ly/3TuNqJQ [in Ukrainian].

MacPaw. (n.d.). Fixel. Retrieved January 10, 2024, from https://fixel.macpaw.com/ [in English].

Myrska, Yu. (2023, November 23). MacPaw dodala ukrainski symvoly v shryft Fixel do yoho pershoi richnytsi [MacPaw added Ukrainian characters to the Fixel font for its first anniversary]. Speka. https://speka.media/macpaw-dodala-ukrayinski-simvoli-v-srift-fixel-do-iogo-persoyi-ricnici-p6j5w9 [in Ukrainian].

Oliinyk, O. (2009). Kontseptualizatsiia hlokalizatsii: metodolohichni aspekty [Conceptualization of glocalization: Methodological aspects]. Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy, 38, 41–51. https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_38_4.pdf [in Ukrainian].

Pryshchenko, S. (2019). Evoliutsiia reklamnoi hrafiky yak skladovoi khudozhno-proiektnoi kultury [The advertising graphics evolution as a component of art-project culture] [Doctoral Dissertation, National Academy of Culture and Arts Management] [in Ukrainian].

Roudometof, V. (2016). Theorizing glocalization: Three interpretations. European Journal of Social Theory, 19(3), 391–408. https://doi.org/10.1177/1368431015605443 [in English].

Saatchi & Saatchi Ukraine. (2023, December 18). Drony zakhyshchaiut voiniv, a nasha aidentyka – teper symvol tsoho zakhystu. Dyvitsia nash keis dynamichnoi aidentyky, dlia akademii Dronarium, a razom [Drones protect soldiers, and our identity is now a symbol of that protection. See our dynamic identity case, for Dronarium Academy, and together] [Image]. Facebook. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=850275593773195&id=100063722872652 [in Ukrainian].

Shryfty z Ukrainskym Kharakterom [Fonts with Ukrainian character]. (n.d.). Rentafont. Retrieved January 10, 2024, from https://rentafont.com.ua/search/shryfty-z-ukrainskym-kharakterom [in Ukrainian].

Udris-Borodavko, N. (2023). Hrafichnyi dyzain z ukrainskym oblychchiam [Graphic design with a Ukrainian face]. ArtHuss [in Ukrainian].

Znai Svoiu Ukrainu [Know your Ukraine]. (n.d.). EdEra. Retrieved January 10, 2024, from https://study.ed-era.com/uk/courses/course/739 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

Удріс-Бородавко, Н. (2024). Глокальний дизайн як міждисциплінарна модель проєктної діяльності. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 7(1), 8–23. https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.1.2024.300916

Номер

Розділ

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ