Представники роду Sorbus L. у ландшафтному дизайні міста Києва: дендрологічна характеристика та перспективи використання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.1.2024.300928

Ключові слова:

рід Sorbus L., ландшафтний дизайн, таксономічний склад, оптимізація насаджень, дендрологічний опис, декоративність, біолого-екологічні особливості, екологічні фактори, урболандшафт

Анотація

Мета дослідження ґрунтується на потребі узагальнити відомості про систематичне положення роду Sorbus L. та історичні аспекти його селекції в контексті декоративності рослин; оцінити передумови впровадження представників роду Sorbus L. у ландшафтний дизайн міста Києва на основі аналізу закордонного досвіду їхнього використання, декоративності та біолого-екологічної стійкості протягом всього вегетаційного періоду. Методи дослідження. Ключову роль у дослідженні відіграли методи натурного обстеження, моніторингу, типологічний, описово-фактологічний, порівняльно-історичний, формально-композиційний, мистецтвознавчий. Здійсненню підсумків досліджень і узагальненню отриманих напрацювань сприяли методи спостереження, аналізу, прогнозування, узагальнення та пояснення. Наукова новизна полягає у здійсненні аналізу передумов впровадження представників роду Sorbus L. у ландшафтний дизайн міста Києва, підґрунтям якого стало узагальнення закордонного досвіду їхнього поширення та культивування; з’ясування морфологічних особливостей, що обумовлюють декоративність; оцінювання біолого-екологічної стійкості протягом всього вегетаційного періоду, враховуючи при цьому сьогоднішні екологічні фактори і рівень урбанізації міського середовища. Підтверджує практичну значимість проведених досліджень сформований перелік представників роду Sorbus L., рекомендованих до збагачення таксономічного складу декоративних рослин і впровадження в ландшафтний дизайн міста Києва. Висновки. На сьогоднішній день збереження біорізноманіття та удосконалення системи зелених насаджень набуває гострої потреби в зв’язку зі зміною екологічних факторів і посилення антропогенного навантаження в результаті розширення меж міста та ущільнення забудови. Проведені дослідження представників роду Sorbus L. дозволяють констатувати їхню придатність і перспективність для використання в ландшафтному дизайні міста Києва, що обґрунтовано високою декоративністю (загальною та сезонною) та біолого-екологічною стійкістю.

Біографії авторів

Ірина Швець, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат біологічних наук, доцент

Олексій Дубовий, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат c.-г. наук, доцент

Андрій Кулик, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Посилання

Arion, O. V., Kupach, T. H., & Demianenko, S. O. (2016). Rekreatsiina prydatnist zelenykh nasadzhen mista Kyieva [Recreational suitability of green areas of the city of Kyiv]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Geology. Geography. Ecology, 45, 113–122 [in Ukrainian].

Bruns Pflanzen. (n.d.). Shaped plants. Retrieved January 22, 2024, from https://online.bruns.de/en-us/search?q=Sorbus [in English].

Departament mistobuduvannia ta arkhitektury. (2015). Posibnyk z vulychnoho dyzainu m. Kyieva [Guide to street design in Kyiv]. Kyiv Institute of Urban Civil Designing. https://bit.ly/3uvGVhe [in Ukrainian].

Hillier Nurseries Limited. (n.d.). Our Trees. Retrieved January 22, 2024, from https://trees.hillier.co.uk/trees/?st=Sorbus&post_type=trees [in English].

International Dendrology Society. (n.d.). Sorbus. Trees and Shrubs Online. Retrieved January 22, 2024, from https://www.treesandshrubsonline.org/articles/sorbus/ [in English].

Ivanova, V. O. (2011). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku zelenykh zon mista Kyieva [The cur¬rent state and prospects for the development of green areas in the city of Kyiv]. Urban De¬velopment and Spatial Planning, 39, 189–194 [in Ukrainian].

Kalinichenko, O. A. (2003). Dekoratyvna dendrolohiia [Decorative dendrology]. Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Klymenko, A. V. (2017). Monitorynh stanu blahoustroiu ta ozelenennia mista Kyieva [Monitoring Kyiv landscaping conditions]. Scientific Bulletin of UNFU, 27(3), 41–44. https://doi.org/10.15421/40270308 [in Ukrainian].

Kolesnikov, A. I. (1974). Dekorativnaya dendrologiya [Decorative dendrology]. Lesnaya promysh¬lennost’ [in Russian].

Kucheriavyi, V. P. (2001). Urboekolohiia [Urboecology]. Svit [in Ukrainian].

Kucheriavyi, V. P., & Kucheriavyi, V. S. (2021). Ozelenennia naselenykh mists [Landscaping of popu¬lated areas]. Novyi svit-2000 [in Ukrainian].

Kuznetsov, C. I., Levon, F. M., & Pushkar, V. V. (1997, June 25–27). Dendrolohichnyi sklad zelenykh nasa¬dzhen v Ukraini ta perspektyvy yoho polipshennia [Dendrological composition of green spaces in Ukraine and prospects for its improvement]. In V. P. Kucheriavyi (Ed.), Problemy landshaftnoi arkhitektury, urboekolohii ta ozelenennia naselenykh mists [Problems of landscape architecture, urban ecology and greening of populated areas] [Seminar proceedings] (Vol. 1, pp. 200–206). Ukrainskyi derzhavnyi lisotekhnichnyi universytet [in Ukrainian].

Kuznetsov, S. I., Levon, F. M., Pylypchuk, V. F., & Shumyk, M. I. (1998). Ekolohichni peredumovy optymizatsii vulychnykh nasadzhen Kyieva [Environmental prerequisites for optimization of street plantings in Kyiv]. Problems of Bioindications and Ecology, 3, 57–64 [in Ukrainian].

Laptiev, O. O. (1998). Ekolohichna optymizatsiia bioheotsenotychnoho pokryvu v suchasnomu ur¬bolandshafti [Ecological optimization of the biogeocenotic cover in the modern urban land¬scape]. Ukrainska ekolohichna akademiia nauk [in Ukrainian].

Lesnik, O. M., & Hirs, O. A. (2015). Analiz zabezpechennia naselennia mista kyieva zelenym nasa¬dzhenniamy [Analysis of providing the population of the city of Kyiv with green spaces]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo, 216(1), 15–21 [in Ukrainian].

Levon, F. M. (2003). Stvorennia zelenykh nasadzhen v umovakh urbanizovanoho seredovyshcha: vy¬mohy, limituiuchi chynnyky, shliakhy optymizatsii [Creation of green plantings in conditions of the urbanized environment: The requirements limiting factors, ways of optimization]. Naukovyi visnyk Ukrainskoho derzhavnoho lisotekhnichnoho universytetu, 13.5, 157–162 [in Ukrainian].

Lukashchuk, H. B. (2020). Dendrolohiia [Dendrology]. Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

Lukianchuk, N. H. (2009). Optymizatsiia klimatychnykh umov mista za dopomohoiu zelenykh na¬sadzhen [Optimisatioin of climate conditions using green plantations]. Scientific bulletin of UNFU, 19.14, 286–289 [in Ukrainian].

Marynych, I. S., & Pushkar, V. V. (2007). Dekoratyvna dendrolohiia [Decorative dendrology]. State Academy of Culture and Arts Management [in Ukrainian].

Maurer, V. M. (2019). Dekoratyvne rozsadnytstvo [Decorative nursery]. ProfKnyha [in Ukrainian].

North Carolina Extension Gardener Plant Toolbox. (n.d.). NC State Extension. Retrieved January 22, 2024, from https://plants.ces.ncsu.edu/find_a_plant/?q=Sorbus [in English].

Trees & Shrubs. (n.d.). The Original Garden. Retrieved January 22, 2024, from https://theoriginalgarden.com/buscador.asp?NombreProducto=SORBUS&IdProducto=0&submit_search= [in English].

Van den Berk UK Limited. (n.d.). Trees and shrubs. Retrieved January 22, 2024, from https://bit.ly/3IojAS5 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

Швець, І., Дубовий, О., & Кулик, А. (2024). Представники роду Sorbus L. у ландшафтному дизайні міста Києва: дендрологічна характеристика та перспективи використання. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 7(1), 110–125. https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.1.2024.300928

Номер

Розділ

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА