Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну

Науковий журнал висвітлює проблематику теорії, історії, практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, які займаються дослідженням проблематики теорії, історії, сучасної практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.


Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN 2617-7951 (print),
ISSN 2617-880X (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23207-13047 Р від 22.03.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання:
українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Вежбовська Ліліана Романівна

Відповідальний секретар: Удріс-Бородавко Наталя Сергіївна

Адреса редакції:
01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 509а

тел.: +38(044)2864348

E-mail: demiurge@knukim.edu.ua, demiurge.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP Index, ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.


Том 3, № 1 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Присвячується ювілейним датам 2020 р. – 125-річчю з дня народження Олександра Хвостенка-Хвостова (4 квітня 1895 р.) та Анатоля Петрицького (31 січня 1895 р.) PDF
Liliana Vezhbovska, Natalia Udris-Borodavko 6-8
Український авангард 1920–1930-х рр. у культурній рефлексії сучасної України PDF
Natalia Udris-Borodavko 9-28

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

Проєкт bau1haus: фокус на міжнародних спадкоємцях стилю PDF (English)
Kaija Voss, Jean Molitor 29-42
У пошуках нової архітектури: Баугауз, органічна архітектура і метод свідомої творчості PDF
Nataliya Kharkova 43-55

ПРЕДМЕТНИЙ ДИЗАЙН

Впровадження авангардних концепцій у дизайн побутових речей у галузі кераміки та фарфору PDF (English)
Olha Shkolna 56-68

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Значення досвіду макетної майстерні Меллера для сучасної дизайн-освіти PDF (English)
Andriy Budnyk 69-84
Вплив Баугаузу та конструктивізму на формування мови сучасної інфографіки PDF
Tetiana Bozhko 85-103
Авангардні витоки швейцарського стилю та його експлікація в сучасному веб-дизайні PDF
Viktoriia Oliinyk, Nataliia Semenchuk 104-115

ДИЗАЙН ОДЯГУ, АКСЕСУАРІВ, ІМІДЖУ

Авангардний дизайн Вадима Меллера PDF
Tetiana Rudenko 116-128
Відлуння «Тріадного балету» Оскара Шлеммера в сучасному дизайні одягу PDF
Olha Shandrenko 129-140

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Василь Єрмилов серед «адептів» нової візуальності PDF (English)
Liliana Vezhbovska 141-157
Дизайн влади у творчому доробку Розалії Рабинович PDF
Serhii Papeta 158-167
Тенденції розвитку урбаністичного пейзажу в творчості митців Станиславівщини 1920–30-х рр.: ремінісценції авангардних стильових течій PDF
Marta Osadtsa 168-180