Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну

Науковий журнал висвітлює проблематику теорії, історії, практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, які займаються дослідженням проблематики теорії, історії, сучасної практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.


Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN 2617-7951 (print),
ISSN 2617-880X (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23207-13047 Р від 22.03.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: піврічна

Мова видання:
українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Вежбовська Ліліана Романівна

Відповідальний секретар: Удріс-Бородавко Наталя Сергіївна

Адреса редакції:
01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 509а

тел.: +38(044)286-43-48

E-mail: demiurge@knukim.edu.ua, demiurge.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP Index, ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.


Том 3, № 2 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Етнодизайн в Україні: точка біфуркації відбулася PDF
Natalia Udris-Borodavko 190-191

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

Етнодизайн як форма збереження образів народного мистецтва в умовах глобалізації PDF
Ihor Bondar 192-201
Сучасний український етнодизайн інтер’єру: стрімка динаміка і світове визнання PDF
Liubava Obukhovska 202-220

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Екологія культури: візуальні стереотипи в рекламі vs. креативні технології PDF
Svitlana Pryshchenko 221-240

ДИЗАЙН ОДЯГУ, АКСЕСУАРІВ, ІМІДЖУ

Етнічні мотиви в дизайнерських колекціях одягу Людмили Семикіної PDF
Helena Papeta 241-248
Новітні технології у вишивальному мистецтві як новий етап розвитку традиційного українського промислу PDF
Anastasiia Varyvonchyk 249-261

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Дослідження національної орнаментики науковцями кін. ХІХ – поч. ХХ ст. PDF
Yevhen Antonovych 262-273
Українська архітектура як предмет дослідження у працях вітчизняних науковців 1900-х років PDF
Iryna Udris 274-287
Творча діяльність Миколи Ейсмонта: архітектура, дизайн, мистецтво PDF
Mariia Tymoshenko 288-298
Мальовані рушники в музейних та архівних збірках україни: регіональні художні особливості PDF
Natalia Studenets 299-311