Про журнал

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 року за спеціальністю 022 «Дизайн».

Науковий журнал висвітлює проблематику теорії, історії, практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, які займаються дослідженням проблематики теорії, історії, сучасної практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.

ISSN 2617-7951 (print),
ISSN 2617-880X (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23207-13047 Р від 22.03.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: піврічна

Мова видання:
українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Бондар Ігор Савич

Відповідальний секретар: Удріс-Бородавко Наталя Сергіївна

Адреса редакції:
01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 509а

тел.: +38(044)286-43-48; +38(050)265-79-73

E-mail: demiurge@knukim.edu.ua, demiurge.knukim@gmail.com

Науковий журнал відображається в таких базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Journal Factor, JournalTOCs, Lens, MIAR, OpenAIRE, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Zenodo, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Поточний номер

Том 7 № 1 (2024)
Опубліковано: 2024-04-01

Весь випуск

ДИЗАЙН ОДЯГУ, АКСЕСУАРІВ, ІМІДЖУ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Переглянути всі випуски